آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مدیریت پرورش
تخفيف اثرات استرس گرمايي از راه عادت دادن طيور به گرما
استرس گرمايي اثرات زيان آور متعددي بر طيور مي گذارد عادت دادن طيور به گرما يکي از شيوه هاي تخفيف اين اثرات است در اين مقاله مروري برجوانب مختلف بکارگيري اين شيوه شده است .
۱۳۸۹/۰۳/۳۱ ۰۷:۵۲
استرس گرمایی چیست ؟
درجه حرارت بدن طیور41˚c برابر با 106˚f می باشد . اگر پرند گان به هر دلیلی بین حرارت تولیدی بدن وحرارت ازدست رفته بدن نتوانند تعادل ایجاد کنند و گرمای تولیدی بیشتراز گرمای از دست رفته باشد دچار استرس گرمایی ...
۱۳۸۹/۰۳/۲۶ ۰۷:۵۰
اصلاح نژاد طيور مقاوم به استرس گرمايي
بيشتر شركتهاي مهم اصلاح نژادهاي طيور ، دركشورهاي با آب و هواي معتدل ( كانادا ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، بريتانيا و ايالات متحده) فعاليت مي كنند . با اينحال بخش اعظم توليدات طيور دنيا در مناطق خشك و گرمسيري ...
۱۳۸۹/۰۲/۲۸ ۰۹:۱۳
بررسي تأثير برنامه نوري (متناوب شبانه) و محدوديت غذايي در اوايل سنين رشد بر روي عملكرد جوجه‌هاي گوشتي تجارتي
هدف از اين آزمايش بررسي تاثير برنامه نوري متناوب و محدوديت غذايي در ابتداي دوره پرورشي بر عملكرد و سيستمهاي تنفسي و گردش خون جوجه هاي گوشتي بوده است.
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۱۲:۰۳
اثر برنامه نوري و شدت نور بر روي عملكرد و بروز نارسائيهاي پا در جوجه‌هاي گوشتي
ميزان مناسب نور با شدت مطلوب مي‌تواند با تحت‌تاثير قرار دادن صفات توليدي منجر به بهبود عملكرد جوجه‌ها شود. اهميت برنامه‌هاي نوري از يك طرف و كمي تحقيقات در خصوص اين موضوع از سوي ديگر، باعث تشويق ما براي ...
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۱۰:۱۹