آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مدیریت پرورش
بررسي اثر بي كربنات سديم، كلريد آمونيم و كلريد پتاسيم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحت تنش حرارتي
محدوده دمايي 18 تا 21 درجه سانتي گراد مناسب ترين دامنه حرارتي براي مرغ ها مي باشد و اگر دما از 24 درجه سانتي گراد عبور كند زندگي آنها تحت تاثير استرس گرمايي قرار مي گيرد (11). آزمايشي با 224 قطعه جوجه ...
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ ۲۰:۳۷
منتوفین (Mentofin)
در سالهاي اخير منتوفين به عنوان تركيبي 100% گياهي و راه‌حلي جديد براي مقابله با بيماريهاي تنفسي طيور ارائه شده ‌است. منتوفين يك ترکيب محلول در آب و از عصاره روغن هاي گياهي تشکيل شده است كه به ...
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ ۰۱:۴۰
اهمیت کنترل دما و نقش آن در حفظ سلامت جوجه ها
پرندگان از دسته حیوانات خونگرم میباشند و این بدین معنا است که همانند پستانداران، میتوانند در یک محدوده مشخص دمای بدن خود را تنظیم کنند. اما پرندگان در هنگام تولد چنین توانایی ندارند. در مرحله جنینی و ...
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ ۰۷:۵۳
اهمیت کنترل دما و نقش آن در حفظ سلامت جوجه ها
پرندگان از دسته حیوانات خونگرم میباشند و این بدین معنا است که همانند پستانداران، میتوانند در یک محدوده مشخص دمای بدن خود را تنظیم کنند. اما پرندگان در هنگام تولد چنین توانایی ندارند. در مرحله جنینی و ...
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ ۱۹:۵۶
عنوان: مديريت سالنهاي بزرگ پرورش مرغ گوشتي
در ابتدای بنیانگذاری صنعت پرورش مرغ گوشتی وجود یك گله پرورشی با ظرفیت چند صد قطعه همواره علاوه بر نگرانیهای خاص خود، بسیاری از محدودیتها را نیز بدنبال خود داشت.
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ۰۹:۴۶