آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد

واکسیناسیون آبله در جمعیت دامی شهرستان دشتستان آغاز شد
بوشهر - رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان از آغاز واکسیناسیون آبله در جمعیت گوسفند و بز شهرستان خبر داد.
تک نرخی شدن ارز تاثیری بر بازار نهاده های دامی نخواهد داشت
سیاست ارزی جدید دولت و تک نرخی شدن قیمت ارز تاثیری بر بازار نهاده های دامی نخواهد داشت.
۲۰۰۰ کیلوگرم تلفات مرغ رها شده در تاکستان ضد عفونی و دفن شد
قزوین- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان گفت: بیش از ۲۰۰۰ کیلوگرم تلفات مرغ رها شده در تاکستان ضد عفونی و دفن شد.
۸۱هزار بازرسی ازمراکز تولید وتوزیع فرآورده های دام وطیور انجام شد
اراک- مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: سال گذشته ۸۱هزار و ۲۰۵مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده های خام دام و طیور و رستوران ها در استان مرکزی انجام شده است.
اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان برای تولید گوشت قرمز
زنجان-رئیس سازمان امور عشایری کشور گفت: طی سه سال گذشته ۴۵۰ میلیارد تومان از محل صندوق ذخیره ارزی برای تولید گوشت قرمز اختصاص یافته است.