آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مدیریت پرورش
عوامل مؤثر بر كيفيت و كميت چرم در شتر مرغ
چرم شترمرغ نه تنها در مقام مقايسه باچرم ديگر حيوانات، بلكه در مقام مقايسه با ديگر توليدات شتر مرغ(گوشت، پر وغيره) بسيار با ارزش تر مي باشد.
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ ۰۱:۳۵
رابطه بين مقدار نمك آب آشاميدني با مقدار نمك دان در جوجه هاي گوشتي
در بعضي از مناطق پرورش طيور، آب آشاميدني داراي مقدار قابل توجهي نمك مي باشد.
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۰۱:۴۵
مدیریت هوای گرم در جوجه های گوشتی
دماي محيطي بالا براي جوجه هاي گوشتي كه بصورت صنعتي پرورش مي يابند مي تواند بسيار مخرب باشد . اين اثرات مخرب با توجه به تراكم بالا و نيز پر درآوري ، در سنين بالاتر تشديد مي شود .
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ ۰۷:۵۸
مديريت گله هاي مادر در شرايط آب و هوايي گرم
در کشورهايي که دماي هوا اغلب به بالاتر از 30 درجه سانتي گراد مي رسد بايد مديريت خاصي را براي ثابت نگه داشتن توليد درگله اعمال نمود صنعت پرورش مرغ گوشتي امروزه نياز به توليد جوجه اي با کارايي بسيار بالا ...
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ ۰۹:۱۵
بررسي پلي مورفيسم در ژن ‏‎PEPCK-M‎‏ مرغ بومي فارس و رابطه آن با صفات توليدي
در حال حاضر اصلاح ژنتيكي صفات در حيوانات اهلي عمدتا متكي بر روشهاي ژنتيك كمي است .
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ ۱۴:۱۲