آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
بولتن های علمی
آرشیو بولتن های علمی تلاونگ
آرشیو تمامی بولتن های علمی تلاونگ را می توانید از اینجا دریافت کنید.
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ ۱۱:۰۹