آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مدیریت پرورش
گرمایش از کف در دامداری و مرغداری
گرمایش از کف: سیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمایشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستمهای حرارتی نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلکه در ...
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ ۰۷:۰۱
راهکارهای کاهش مصرف سوخت و انرژی در مرغداری
یکی از فاکتورهای مهمّ و هزینه بر در صنعت مرغداری سوخت فسیلی و انرژی مصرفی برق میباشد. این هزینه ها به طور مستقیم در قیمت تمام شده تولیدات تأثیر داشته و باعث بالا رفتن هزینه سرانه تولید در بخش گوشت و تخم ...
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ ۰۸:۴۳
بررسي تأثير برنامه نوري (متناوب شبانه) و محدوديت غذايي در اوايل سنين رشد بر روي عملكرد جوجه‌هاي گوشتي تجارتي
هدف از اين آزمايش بررسي تاثير برنامه نوري متناوب و محدوديت غذايي در ابتداي دوره پرورشي بر عملكرد و سيستمهاي تنفسي و گردش خون جوجه هاي گوشتي بوده است. براي انجام اين پژوهش از آزمايش فاكتوريل با دو فاكتور ...
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ ۰۶:۰۱
بررسي اثر سويه و جنس روي عملكرد اقتصاد ي سه سويه بلد رچين ژاپني
ر اين تحقيق صفات وزن بد ن د ر زمان تولد و سنين 14، 28، 42 و 49 روزگي، سن بلوغ جنسي، بازد ه لاشه و ميانگين افزايش وزن روزانه د ر سه سويه بلد رچين ژاپني (وحشي، سياه و سفيد ) مقايسه شد . 51 پرند ه ماد ه ...
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ ۲۳:۰۷
اثر برنامه نوري و شدت نور بر روي عملكرد و بروز نارسائيهاي پا در جوجه‌هاي گوشتي
ميزان مناسب نور با شدت مطلوب مي‌تواند با تحت‌تاثير قرار دادن صفات توليدي منجر به بهبود عملكرد جوجه‌ها شود. اهميت برنامه‌هاي نوري از يك طرف و كمي تحقيقات در خصوص اين موضوع از سوي ديگر،...
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ ۱۹:۵۹