آیا محدوده فعلی قیمت فروش مرغ زنده با توجه به هزینه های تولید مناسب می باشد؟
بلی
خیر
مرغ تخم گذار


مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری(ساف مانان،Bio-MOS وفرمکتو)بر عملکرد،صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزاونیوکاسل درمرغ‌ تخم گذار
نویسندگان محمد شهیر؛ مریم شریفی؛ امید افسریان ؛ سید سعید موسوی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان–ایران
بررسي عملكرد يك گله مرغ مادر تخم گذار در استان آذربايجان شرقي
علي خدادادي، حسين جان محمدي، مجيد قشلاق عليايي، صادق عليجاني ، نصراله پيراني
مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری(ساف مانان،Bio-MOS وفرمکتو)بر عملکرد،صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزاونیوکاسل درمرغ‌ تخم گذار
نویسندگان محمد شهیر؛ مریم شریفی؛ امید افسریان ؛ سید سعید موسوی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان–ایران
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ ۱۲:۱۸
اثر سطوح مختلف بذر خار مريم بر عملكرد و برخي شاخص هاي كيفي تخم مرغ در مرغ هاي تخمگذار
سيد محمد حسيني، مصيب شلايي
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۰:۴۸
اثرات استفاده از سطوح مختلف گياه دارويي پونه (.pulegium L Mentha) بر عملكرد، صفات كيفي تخممرغ، متابوليتهاي خون و سطح ايمني خون در مرغ هاي تخمگذار
علي نوبخت ، موسي مقدم
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۰۸:۳۲
اثرات سطوح مختلف مكمل گياهي بيوهربال (حاوي اسانس هاي آويشن و سير) بر عملكرد،كيفيت تخم مرغ، فراسنجه هاي بيوشيميايي و ايمني خون مرغان تخم گذار
آرش چهره ايي ، علي نوبخت ، محمد حسين شهير
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ ۱۵:۱۹
اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره و روغن گياهي بر عملكرد، برخي صفات تخم مرغ و فراسنجه هايي بيوشيميايي خون مرغان تخم گذار
علي نوبخت، محمد رضا عطاريان پروين ، امين شريفي ، ناصر اکبري
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ ۱۵:۰۹