داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۲۴
کد مطلب : 2613
 

تخم مرغ : غذاي مطلوب با قيمت مناسب
مرجع : گروه علمی شرکت صنایع تخم مرغ تلاونگ
 
تخم مرغ : غذاي مطلوب با قيمت مناسب
با وجود تمامي توجهات صورت گرفته پزشكي در مورد كلسترول ، اكثر مصرف كنندگان اين حقيقت را از نظر دور دارند كه تخم مرغ يك غذاي ارزشمند با قيمت مناسب در يك رژيم غذايي سالم مي باشد. نه تنها تخم مرغ بالاترين منبع پروتئين مطلوب قابل مصرف را دارا مي باشد بلكه تقريبا" تمامي ويتامينها و مواد معدني ضروري مورد نياز انسان را دارا مي باشد. ( متأسفانه ويتامين C در تخم مرغها موجود نمي باشد. جوجه ها ، برخلاف انسان ، مي توانند ويتامين C را خودشان توليد كنند و نياز ندارند تا آنرا از رژيم غذايي دريافت كنند ) . در حقيقت ، پروتئين تخم مرغ چنان كيفيتي بالايي دارد كه بعنوان استانداردي براي مقايسه ساير پروتئينها استفاده مي شود. تخم مرغها ارزش بيولوژيكي 7/93% دارند ( نسبت به پروتئيني كه براي رشد استفاده مي شود ). ساير ارزشهاي بيولوژيكي عبارتند از : 5/84% براي شير ، 76% براي ماهي و 3/74% براي گوشت گاو. حقيقتا" تخم مرغها بهترين پروتئيني هستند كه مي توان خريد و همچنين تمامي ويتامينها و مواد معدني ارزشمند را دارند.
تخم مرغها يك عامل كمكي مهم در افزايش كيفيت غذايي يك رژيم غذايي امريكايي مي باشند. در حاليكه تخم مرغها فقط 3/1% انرژي متوسط مصرفي را توليد مي كنند ، با وجود اين تخم مرغ يك ماده غذايي غني مي باشد كه مقدار مواد مغذي بيشتري را نسبت به انرژي براي مصرف كننده تأمين مي كند : 6% ريبوفلاوين ، 5% اسيد فوليك ، 4% ويتامين E و A و تقريبا" 4% پروتئين رژيم غذايي مورد نياز روزانه تأمين مي كنند. وقتي كه ماده اي در رژيم غذايي آمريكايي ، مواد مغذي بيشتري نسبت به انرژي توليد كند ، شايسته است " ماده غذايي غني " ناميده شود و بهتر است در رژيم غذايي هر شخص گنجانده شود.
تخم مرغها نه تنها ارزش رژيم غذايي آمريكايي را ارتقاء مي بخشند بلكه كمك عمده اي به كاهش هزينه رژيم غذايي مي كنند.
اجزاي غذايي يك تخم مرغ بزرگ
ماده غذايي كل تخم مرغ سفيده تخم مرغ زرده تخم مرغ
انرژي گرمايي ( كيلوكالري ) 751759 
پروتئين ( گرم )25/651/374/2
چربي كل ( گرم )12/5012/5
كربوهيدرات كل ( گرم )6/03/03/0
اسيدهاي چرب ( گرم )33/4033/4
چربي اشباع شده ( گرم )55/1055/1
چربي اشباع نشده ( گرم )91/1091/1
چربي اشباع نشده واجد پيوندهاي مضاعف (گرم)68/0068/0
كلسترول ( ميلي گرم )2130213
تيامين ( ميلي گرم )031/0003/0028/0
ريبوفلاوين ( ميلي گرم )254/0151/0 103/0
نياسين ( ميلي گرم )036/0031/0005/0
ويتامين B6 ( ميلي گرم )070/0001/0069/0
اسيدفوليك ( ميكروگرم )5/2315/22
ويتامين B12 ( ميكروگرم )50/007/043/0
ويتامين A ( IU )5/31705/317
ويتامين E ( ميلي گرم )7/007/0
ويتامين D ( IU )5/2405/24
كولين ( ميلي گرم )2/21542/06/214
بيوتين ( ميكروگرم )9/934/258/7
كلسيم ( ميلي گرم )25223
آهن ( ميلي گرم )72/001/059/0
منيزيم ( ميلي گرم )541
مس ( ميلي گرم )007/0002/0004/0
يد ( ميلي گرم )024/0001/0022/0
روي ( ميلي گرم )55/0052/0
سديم ( ميلي گرم )63557
منگنز ( ميلي گرم )012/0001/0012/0

سهم تخم مرغها در رژيم غذايي
ماده غذايي درصد 
انرژي غذايي3/1
پروتئين9/3
چربي2
ويتامين A3/4
ويتامين E3/4
ريبوفلاوين4/6
ويتامين B61/2
ويتامين B127/3
اسيد فوليك1/5
آهن4/2
فسفر6/3
روي8/2

                                                         تلاونگ
                       نماینده کمیسیون بین المللی تخم مرغ (IEC) در ایران