داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۶ شهريور ۱۳۸۹ ساعت ۰۱:۴۱
کد مطلب : 2131
 

اسيدهاي چرب ضروري در تغذيه طيور
تحقيقات براي تعيين نياز طيور به اسيدهاي چرب ضروري (EFA) در سال 1950 انجام شده است و در سال 1960 نياز اسيد لينولئيك مشخص شد.
 
اسيدهاي چرب ضروري در تغذيه طيور

تحقيقات براي تعيين نياز طيور به اسيدهاي چرب ضروري (EFA) در سال 1950 انجام شده است و در سال 1960 نياز اسيد لينولئيك مشخص شد. مقدار اسيد لينولئيك جيره براي رشد كافي جوجه ها، بوقلمون و بلدرچين 1% كل جيره توصيه شده است. (1984 ؛ NRC) اگرچه احتياجات EFA شناخته شده است اما در مورد متابوليك و اهميت فيزيولوژيكي اسيدهاي چرب ضروري طيور اطلاعات كمي وجود دارد. بعضي اسيدهاي چرب با چند پيوند دوگانه (PUFA) كه مشتقي از EFA هستند فعاليت بيولوژيكي دارند. بعلاوه ايكوسانوئيدها كه شامل پرستو گلاندينها، لئوكوترينزها و ليپوكسينها مي باشند، از اسيدهاي چرب با چند پيوند دوگانه مخصوصي بيوسنتز مي شوند. ايكوسانوئيدها در واكنش هاي شيميايي و فيزيولوژيكي، رشد و توسعه اندام ها و متابوليمس نقش دارند. اطلاع از اين فعاليت زيستي ليپيدها در طيور بدليل نقش آنها در توسعه و رشد جنين، توليد مثل و رشد استخوانها گسترش يافته است.

احتياجات اسيدهاي چرب ضروري و علائم كمبود آنها
اگر چه a – لينولئيك اسيد براي بافت عصبي و شبكيه مورد نياز است اما اسيد چرب ضروري مورد نياز طيور اسيد لينولئيك مي باشد. لينولئيك اسيد (6 n2 : 18) و a-لينولئيك اسيد (4n 3:18) به ترتيب شامل دو و سه پيوند دوگانه هستند و هر دو زنجيره خود داراي 18 كربن ميباشند. ادامه حيات جنين و درصد هچ به دليل كمبود EFA به خطر مي افتد. ديگر علائم كمبود در جوجه ها شامل كاهش رشد، افزايش مصرف آب، كاهش مقاومت در مقابل بيماريها، بزرگ شدن كبد و افزايش مقدار چربي دركبد و در نهايت تغيير در تركيب اسيد چرب ميباشد. در خروس ها علائم كمبود، شامل كاهش اندازه بيضه ها و به تأخير افتادن صفات جنسي ميباشد. در مرغ تخم گذار كاهش اندازه تخم مرغ، كاهش وزن تخم مرغ و تغيير در تركيبات اسيد چرب زرده تخم مرغ به دليل كمبود اسيد لينولئيك رخ مي دهد. ناتواني جنسي و افزايش حساسيت به بيماري ها ممكن است مربوط به نقص در بيوسنتر ايكوسانوئيد باشد. نياز اسيد لينولئيك براي رشد نرمال جوجه ها، بوقلمون و بلدرچين 1% كل جيره توصيه شده است( 1984؛ NRC) . اما گزارش شده است كه سطح 8/0 نيز هم ممكن است براي رشد كافي باشد. بعضي گزارشات نشان مي دهد كه مرغان تخم گذار داراي دو سطح نياز 8/0 %براي اهداف و 4-2 % براي بيشترين اندازه تخم مرغ فيزيولژيكي به اسيد لينولئيك ميباشند.

منابع اسيدهاي چرب ضروري
اغلب جيره هاي مورد استفاده طيور سطوح كافي اسيد لينولئيك را فراهم مي كنند. زيرا روغن گياهان كه بيشتر در دانه حضور داردغني از EFA ميباشد. به هر حال دربعضي شرايط، جيره هاي طيور ممكن است مقدار كافي EFA را نداشته باشند. برخي مواد مغذي و فاكتورهاي جيره ممكن است نياز به EFA را افزايش دهند. چربي خوراكهاي تجاري درجه بندي شده ميتواند از نظر اسيد لينولئيك و a- اسيد لينولئيك متغير باشند. لذا قبل از استفاده بايد از نظر تركيبات اسيد چرب آناليز شوند. اسيد لينولئيك و اسيد a- لينولئيك به سهولت از ديواره روده جذب ميشوند. اسيدهاي چرب غيراشباع با زنجيره بلند در روغن ماهي وجود داشته و براحتي جذب ومتابوليسم مي شوند. سطوح مختلف EFA و PUFA در جيره، اسيد چرب زنجيره كربني را كه در بافت طيور وجود دارد تغيير ميدهند. بدين معني كه مي توان گوشت طيور و تخم مرغ را از نظر اسيدهاي چرب ضروري مطابق خواسته هاي مصرف كننده غني كرد.