Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۷
کد مطلب : 12497
 

در پژوهشگاه ابن سیناصورت گرفت؛
تحول در اصلاح نژاد دام با فناوری های نوین تولید مثل
محققان پژوهشگاه ابن سینا به دنبال تولد هشتمین گوساله نژاد جرزی تسریع روند اصلاح نژاد را با سرعتی دو برابر امکان پذیر دانسته و گسترش این فناوری در سطح کشور را در دستور کار خود قرار داد.
مرجع : خبرگزاری مهر
 
تحول در اصلاح نژاد دام با فناوری های نوین تولید مثل
به نقل از پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی- ابن سینا، دکتر ابوالفضل شیرازی، مجری طرح «تولید آزمایشگاهی جنین گاو با استفاده از تکنیکOvum pick up» عنوان کرد: تا کنون اصلاح نژاد گاو صرفاً از طریق لاین پدری و با استفاده از اسپرم گاوهای ممتاز انجام می گرفته است، لیکن کاربرد فناوری «تولید آزمایشگاهی جنین گاو با استفاده از تکنیکOvum pick up» امکان انتخاب حیوان ممتاز دهنده تخمک را فراهم کرده و بدین ترتیب سرعت اصلاح نژاد دام مضاعف می شود.

وی گفت: در همین ارتباط کشورهای پیشرفته دنیا مانند استرالیا، کانادا، برزیل، ژاپن و ... با به کارگیری فناوری مذکور، تلفیق آن با انتخاب ژنومیک دام برتر و جایگزین نمودن انتقال جنین های حاصله بجای بخش عمده ای از روش مرسوم تلقیح مصنوعی، موجبات رونق اقتصادی در صنعت دامپروری خود را فراهم کرده اند.

شیرازی با بیان اینکه تولید آزمایشگاهی جنین از گاوهایی با خصوصیات ممتاز ژنتیکی با هدف افزایش تعداد حیوانات برتر گله، مهمترین راهکار کاهش هزینه تمام شده محصولات لبنی و گوشت در شرایط کنونی صنعت دامپروری است، تصریح کرد: کاربرد این فناوری ضمن افزایش تولید شیر و سایر شاخص های تولید مثلی، به ویژه زمانی که با مطالعات ژنومیک همراه شده باشد، امکان افزایش ماندگاری دام در گله و مقاومت آن به بیماری ها و سایر شرایط استرس زای محیطی را محقق و بدین ترتیب تأثیر بسزایی در رونق صنعت دامپروری خواهد داشت.

وی افزود: باتوجه به تغییرات اقلیمی کشور، کم آبی و خشکسالی، بسیاری از برنامه های مرتبط با اصلاح نژاد دام کشور باید مبتنی بر انتخاب نژادهای مناسب گاو جهت تولید شیر و گوشت باشد، لیکن انجام این مهم که از برنامه های ششم توسعه بخش کشاورزی است، تاکنون محقق نشده است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه های پیش رو و سابقه ۱۷ ساله محققان این مرکز در زمینه فناوری های نوین تولید مثلی دام در کشور، چشم انداز پژوهشگاه ابن سینا در راستای دستیابی به عنوان «قطب علم و فناوری در زمینه بیوتکنولوژی تولید مثل دام در کشور » را توسعه فعالیت ها از جمله ایجاد بانک جنینی از نژادهای مختلف برتر در حیوانات مزرعه ای دانست.