نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... آرشيو مقاله ............................................................

بخش    
روز      ماه      سال      


۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۷   »   تاثير عصاره الكلي استويا (Stevia rebaudiana) بر عملكرد و پاسخ ايمني هومورال جوجه هاي گوشتي
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۹   »   مطالعه شجره شناسي بر اساس ژن فسفوپروتئين ويروس هاي نيوکاسل جدا شده در ايران، 1389-1391
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۸   »   مطالعه مقايسه اي کوکسيديوز تجربي در جوجه هاي گوشتي دو سويه Ross و Cobb از طريق اندازه گيري کاروتنوئيدهاي پلاسما
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۳   »   ارزيابي اثر بسته بندي با فيلم هاي زيست تخريب پذير کيتوزان و فرموله شده با اسانس سير (.Allium sativum L) بر ويژگي هاي شيميايي فيله مرغ
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۶   »   مقايسه اثرات جايگزين هاي آنتي بيوتيک بر ليپيدهاي زرده تخم مرغ، متابوليت هاي خوني و صفات کيفي تخم مرغ در مرغان تخم گذار
۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۶   »   بررسي اثر سطوح مختلف کلسيم و فسفر بر عملکرد مرغان بومي ايستگاه مرغ بومي خراسان در مراحل مختلف توليد
۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۰   »   اثر مقايسه اي ژل آلوئه ورا و پروبيوتيک (بايومين ايمبو) بر عملکرد، پاسخ ايمني و خصوصيات کيفي تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار تجاري
۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۵   »   بررسي فراواني و تعيين گروه هاي سرمي و الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي سالمونلا در گوشت مرغ در شهرستان اردبيل
۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۲   »   بررسي شيوع گونه هاي کمپيلوباکتر در مراحل مختلف کشتار و عرضه لاشه مرغ
۲۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۳۵   »   اولين گزارش کوکسيديوز و زخم سنگدان در يک فنچ گورخري (Taeniopygia guttata) در ايران
۱۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۵۶   »   تاثير ضدويروسي عصاره هاي الکلي ليمو، بابونه، موسير و گل سرخ بر ويروس بيماري نيوکاسل
۱۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۳۶   »   بکارگيري روش HRM در شناسايي و تفريق جدايه هاي ايراني ويروس بيماري نيوکاسل از سويه هاي واکسينال
۱۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۲۶   »   مقايسه عيار پادتن سرمي 8 نوع واكسن زنده تجاري برونشيت عفوني در جوجه هاي گوشتي
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۵   »   تفكيك و تخليص آنتي ژنهاي سفيده تخم مرغ
۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۰۶   »   توليد و ارزيابي ايمونوگلوبولين Y عليه سالمونلا تيفي موريوم در سرم مرغ و تخم مرغ
۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۱   »   بررسي حضور عوامل قارچي در بخش هاي مختلف مراکز جوجه کشي واقع در استان مازندران
۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۷   »   مطالعه ارتباط بين ايمني هومورال با دفع اووسيست در جوجه هاي آلوده به ايمريا و بررسي اثر درمان با سالينومايسين
۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۹   »   اثر افزودن نانوذرات اکسيد مس و اليگوساکاريد مانان به جيره جوجه هاي گوشتي بر فلور ميکربي روده و وزن اندام هاي دروني بدن
۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۸   »   ارزیابی کارایی استفاده از پودر یونجه در تولکبری اجباری بر فراسنجه های مرفومتریک روده و عملکرد مرغان تخمگذار تجاری
۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۳   »   بررسی ایمنی هومورال در طیور چالش شده با ایمریا قبل و پس از واکسیناسیون به روش الایزا


« ۱ ۲ ۳ ۴۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »