نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... آرشيو مقاله ............................................................

بخش    
روز      ماه      سال      


۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۸:۵۳   »   تاثيرات تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما
۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۸:۴۸   »   تاثير پودر دارچين، زردچوبه، و ميخک در جيره بر عملکرد، تغييرات ريخت شناسي روده، و وضعيت اکسيداسيون سرم خون جوجه هاي گوشتي
۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۸:۴۴   »   تاثير اسيدي کننده در جيره جوجه هاي گوشتي پرورش يافته در تراکم هاي زياد بر عملکرد رشد، سيستم ايمني، و متابوليت هاي خوني
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۹   »   ارزيابي فارمي دو واکسن کشته دو گانه نيوکاسل + گامبورو در جوجه تخمگذار تجاري
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۵۳   »   جستجوی فاکتور های حدت سویه های وروتوکسیژنیک اشریشیا کولای جدا شده از نیمچه های گوشتی شمال شرق ایران
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۹   »   فراوانی برخی از ژن های مرتبط با حدت در جدایه های روده ای و خارج روده ای اشرشیا کلی با منشاء ماکیان
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۴   »   جستجوی عفونت کلامیدیائی در گله های بوقلمون ایران
۲۶ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۲   »   اثر سطوح مختلف جايگزيني دانه سوياي اکسترود شده به جاي کنجاله سويا و سطوح مختلف ويتامين E بر شاخص توليد و صفات اقتصادي جوجه هاي گوشتي
۲۶ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۸   »   ايجاد پلاک توسط سويه V4 ويروس عامل بيماري نيوکاسل بر روي كشت سلولي و بررسي مولكولي با روش واکنش زنجيره پليمراز نسخه برداري معکوس (RT-PCR)
۲۶ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۳   »   بررسي عملكرد و سيستم ايمني هومورال جوجه ‌هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف پروبيوتيک و روغن سويا
۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۳   »   ردیابی ویروس کم خونی عفونی ماکیان در گله های گوشتی استان خوزستان
۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰   »   اثر تزريق داخل تخم مرغ گرلين بر فعاليت آنزيم سوکراز مخاط روده کوچک جوجه هاي گوشتي
۱۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۸   »   اثر باکترین تسوکامورلا اینکونینسیس بر پاسخ ایمنی ضد واکسن بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی
۱۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۴   »   همسانه سازي ژن فيوژن پروتئين ويروس بيماري نيوكاسل در شاتل وكتور بكميدي مشتق از باكيولوويروس به منظور بيان در لاين سلولي حشره
۱۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۹   »   جداسازي و تشخيص مولكولي پاراميكزوويروس-1 كبوتري از كبوتران مشكوك به بيماري نيوكاسل در شهرستان اهواز
۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۲   »   تاثير سطوح مختلف كلريدپتاسيم و كلريدآمونيوم در جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۴   »   اثر سطوح پودر ضايعات عناب بر صفات عملكردي، ليپيدهاي خوني و فعاليت آنزيم هاي كبدي جوجه هاي گوشتي
۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۳   »   اثر عصاره آبي بادرنجبويه (Melissa officinalis) بر پاسخ ايمني و عملكرد جوجه هاي گوشتي
۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۰   »   مقايسه اولين فايتاز ايراني با نوع مشابه وارداتي بر عملكرد، فراسنجه هاي خون و قابليت هضم در جوجه گوشتي نر تغذيه شده با سطوح مختلف فسفر
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۴   »   تاثير پودر فلفل سياه، سير و زردچوبه بر عملكرد و تيترآنتي بادي عليه ويروس نيوكاسل جوجه هاي گوشتي سويه كاب (جنس نر)


« ۱ ۲ ۳۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »