نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... آرشيو مقاله ............................................................

بخش    
روز      ماه      سال      


۱۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۲   »   اثرات امولسيون کننده آويلاک بر عملکرد و قابليت هضم چربي در جوجه هاي گوشتي
۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۳۸   »   مقايسه عملکرد جوجه هاي گوشتي با عملکرد ثبت شده در دفترچه هاي راهنماي آنها در شرايط آب و هوايي استان البرز
۲۹ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۸   »   مطالعه شجره شناسي جدايه هاي ويروس برونشيت عفوني پرندگان در ايران طي سال هاي 1389-1388 براساس قطعه ژن گليكوپروتئين
۲۰ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۲   »   مطالعه شجره شناسي بر اساس ژن فسفوپروتئين ويروس هاي نيوكاسل جدا شده در ايران، 1389-1391
۱۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۸   »   مروری جامع بر سندرم تنفسی خاورمیانه
۱۰ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۱   »   بررسی اثراستفاده ازهیدروکسی پروپیل متیل سلولزبا ویسکوزیته بالا، ایزوفلاوان های سویا و آرژنین بر کنترل کاهش عملکرد ناشی از چاقی در مرغ مادر
۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۸   »   مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری(ساف مانان،Bio-MOS وفرمکتو)بر عملکرد،صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزاونیوکاسل درمرغ‌ تخم گذار
۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۱   »   تأثیرسینبیوتیک بر فراسنجه‌های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم‌مرغ و قدرت جوجه‌درآوری در مرغ‌های مادر گوشتی
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۰   »   بررسي اثرات حذف مكمل هاي معدني و ويتاميني از جيره رشد و پاياني طيور گوشتي
۱۳ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۷   »   استفاده از برنامه ريزي غيرخطي در جيره نويسي بر اساس حداكثر سود در جوجه هاي گوشتي
۱۳ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۱   »   اثرسطوح توازن كاتيون آنيون و پروتئين جيره بر عملكرد و فراسنجه هاي بيوشيميائي و هماتولوژي خون جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمائي
۳۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۷   »   مقايسه اثر چهار نوع آنزيم مختلف تجارتي بر عملكرد و برخي از خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره برپايه جو
۲۳ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۵   »   بررسي بيان موقت ژن VP2 ويروس بسيار حاد بيماري بورس عفوني در برگ توتون، يونجه و كاهو به روش آگرواينفيلتراسيون
۱۸ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۰   »   تاثير عفونت تجربي كوكسيديايي بر ايمني سلولي حاصل از واكسيناسيون نيوكاسل در جوجه هاي گوشتي
۱۴ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۵   »   بررسي جمعيت ميكروبي روده و پاسخ رشد جوجه هاي گوشتي جوان به جيره هاي مكمل شده با روكسارسون، آويلامايسين و فورمايسين گلد ۵۴۵
۱۰ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۶   »   بررسي ميزان ايمني زايي واكسن هاي نيوكاسل غير فعال شده به صورت تجاري، فرمالينه و بيناري اتيلن آمين در جوجه هاي SPF
۱۰ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۸   »   مطالعه تجربي پاتوژنيسيته 3 جدايه كم خوني عفوني طيور در ايران
۲۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۲   »   تاثير سه دماي مختلف اكستروژن دانه سوياي پرچرب بر مقدار انرژي قابل متابوليسم ظاهري (AMEn)، قابليت هضم مواد مغذي و عملكرد توليد جوجه هاي گوشتي
۲۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۷   »   كاربرد مدل تابعيت تصادفي در تجزيه ژنتيكي توليد تخم مرغ درمرغان بومي استان فارس
۱۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۳   »   اثرات اسانس ميخك بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي


« ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹۱۰ »