نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... آرشيو مقاله ............................................................

بخش    
روز      ماه      سال      


۹ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۰۸   »   استفاده از دانه كامل گندم و آرد شده همراه با آنزيم در تغذيه جوجه هاي گوشتي
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۰۵   »   اثر1،25دي هيدروكسي كوله كلسيفرول وعصاره هيدروالكلي ميوه پنيرباد بر عملكرد، بافت شناسي استخوان درشت ني و پارامتر های خونی در جوجه های نرگوشتی
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۷   »   برآورد كارايي تكنيكي واحدهاي نيمه مكانيزه پرورش مرغ گوشتي شهرستان گرگان: رهيافت مرزتصادفي
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۱   »   مقايسه اثرات عصاره شيرين بيان (Glycyrrhizaglabra) و آنتي بيوتيك لينكومايسين بر چربي بطني، فراسنجه هاي بيوشيميايي خون و ايمني جوجه هاي گوشتي
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۶   »   تاثير افزودن آنزيم به جيره غذايي بر پايه ذرت- كنجاله سويا بر مقادير انرژي قابل متابوليسم و ابقاء ظاهري نيتروژن در جوجه هاي گوشتي
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۳   »   همسانه سازي، بيان و تخليص انتهاي كربوكسيل زيرواحد C آنزيم اوره آز هليكوباكتر پيلوري به منظور توليدIgY در زرده تخم مرغ
۳۰ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۰   »   اثر منابع و سطوح مختلف سلنيوم آلي بر عملكرد مرغ هاي تخمگذار، كيفيت تخم مرغ و قابليت غني سازي تخم مرغ
۳۰ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۴۸   »   تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در صنعت طيور مرغ گوشتي«مطالعه موردي: استان گيلان»
۶ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۴۳   »   مقايسه شجره شناسي قطعه ژن 1S جدايه هاي ويروس برونشيت عفوني پرندگان در حال چرخش با واكسن هاي مصرفي در ايران
۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۹   »   ارتباط مجتمع عمده پذیرش بافتی طیور با پاسخ پادتن به واکسن
۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۴   »   تعیین هویت مولکولی و مطالعه شجره شناسی بر اساس ژن ماتریکس (M) ویروس آنفلوانزای پرندگان (H9N2) در ایران بین سالهای 1387- 1377
۲۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۳   »   تعيين انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري گلوتن گندم به روش نشانگر و جمع آوري كل فضولات با استفاده از سطوح مختلف جايگزيني آن در جير ه عملي در جوجه هاي
۲۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۸   »   تاثير چهار شدت متفاوت تنش صوتي در دوره آغازين و اثر آن بر عملكرد و بعضي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۰۴   »   اثرات افزودن دانه رازيانه و زيره سياه و پري بيوتيك مانان اليگوساكاريد بر عملكرد، صفات لاشه و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۵۶   »   مقايسه اثرات استفاده از كنگرفرنگي (Cynara scoolymus L.) و ويتامين E بر عملكرد، وزن اندام هاي داخلي و ميزان تيتر آنتي بادي عليه واكسن نيوكاسل در جوجه ها
۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۳۴   »   برآورد ميزان نياز آهن مرغ هاي مادر گوشتي در اواخر دوره توليد با استفاده از مدل هاي غيرخطي
۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۲۲   »   بررسي اثر پروبيوتيك بومي لاكتوباسيلوس برويس در افزايش وزن و پاسخ ايمني در جوجه هاي گوشتي واكسينه شده با واكسن بيماري بورس فابريسيوس عفوني
۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۶   »   ارزيابي اثربخشي واكسن كشته روغني آنفلوانزا ساخت موسسه رازي بر عليه ايزوله هاي رايج ويروس آنفلوانزا در شيراز
۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۹   »   اثر بافت فيزيكي خوراك بر عملكرد و رفتارهاي تغذيه اي در جوجه هاي گوشتي
۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۸   »   تهيه و ارزيابي جيره نيمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فيبر در بلدرچين ژاپني


« ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶۷ ۸ ۹ ۱۰ »