نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... آرشيو مقاله ............................................................

بخش    
روز      ماه      سال      


۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۹   »   مقایسه حساسیت دو روش RT-PCR و RRT-PCR برای تشخیص ویروس بیماری نیوکاسل در طیور
۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۵   »   پارامترهای عملکرد پرورشی طیور در کوکسیدیوز تجربی درمان شده با دیکلازوریل و کلوپیدول، نیاز به ارزیابی منابع جدید
۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۵۱   »   تاثير سطوح مختلف زرده تخم مرغ در رقيق کننده تريس بر کيفيت اسپرم قوچ زل در شرايط سردسازي و انجماد
۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۷   »   تاثير سطوح مختلف متيونين و پروتئين جيره بر توليد و خصوصيات تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاري
۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۲   »   كاربرد مدل تابعيت تصادفي در تجزيه ژنتيكي توليد تخم مرغ در مرغان بومي استان فارس
۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۱   »   برآورد همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي صفات عملكرد و كيفيت تخم مرغ در مرغان بومي استان يزد
۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۵   »   تعيين سطح مناسب متيونين در مرغ هاي مادر گوشتي با استفاده از روش اقتصادي حداكثرسازي سود و تصميم گيري بر مبناي پاسخ هاي چندگانه
۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۱   »   تاثير سطوح مختلف تريتيکاله و جو بدون پوشينه بر عملکرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۰۳   »   بررسي اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتي آنزيم کمبو بر عملکرد، فراسنجه هاي خون و صفات کيفي تخم مرغ و در مرغ هاي تخم گذار
۳۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۲   »   تعيين آلودگي سالمونلايي تخم مرغ هاي بومي استان کهگيلويه و بويراحمد با استفاده از تکنيک PCR و ارزيابي مقاومت دارويي
۲۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۴   »   تاثير مکمل سلنيوم آلي و غير آلي بر عملکرد، توليد مثل، برخي فراسنجه هاي خوني و سيستم ايمني مرغ هاي مادر گوشتي
۲۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۴۶   »   مطالعه اثرات تابش ليزر موج پيوسته در محدوده مرئي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي پروتئين هاي سفيده تخم مرغ
۱۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۹   »   اثر تزريق داخل تخم مرغ گرلين بر فعاليت آنزيم سوکراز مخاط روده کوچک جوجه هاي گوشتي
۱۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۹:۵۷   »   شناسايي ملكولي سروتيپ هاي ويروس برونشيت عفوني در جوجه هاي گوشتي استان گيلان
۲۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۸   »   تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد، صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
۱۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۱۲   »   تاثير ويتامين هاي E و C و نوع روغن جيره بر عملكرد و فراسنجه هاي سرم جوجه هاي گوشتي
۱۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۰۹   »   تاثير افزودن پودر گياه خرفه (Portulaca oleracea L.) به جيره بر عملكرد، پاسخ ايمني و برخي صفات خوني جوجه هاي گوشتي
۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۱   »   بررسي عملكرد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي حاوي مكمل اسيد بوتيريك و ال-كارنيتين
۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۳۸   »   اثر سطوح گوناگون پروبيوتيك كلوستات بر عملكرد و ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي در دوره پاياني
۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۲   »   تاثير چاي ترش (Hibiscus sabdariffa) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره آلوده به آفلاتوكسين


« ۱ ۲ ۳ ۴ ۵۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »