آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
سمینارها
یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران و اولین کنگره میکروب شناسی منطقه مدیترانه شرقی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  از 20 تا 23 اردیبهشت 1389 در دانشکده پرستاری، مامايی-پيراپزشکی لنگرود برگزار می گردد....
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ۱۴:۰۲
۱۲