آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
بهداشت و بیماری


شناسایی و خصوصیات مولکولی سروتیپ جدید برونشیت عفونی(GI-28) در چین
حسین رضایی (دانشجوی سال ششم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
اثر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلينوپتيلوليت بر صفات عملکردي، آنزيم هاي کبدي و غلظت ليپيدهاي خون جوجه هاي گوشتي
اسماعيلي مينا, هاشمي سيدرضا, داوودي داريوش, جعفري آهنگري يوسف, حسني سعيد, بلندي نيلوفر, شباني اكرم
اثرات سطوح مختلف اسانس هاي افسنطين و زيره سبز بر وضعيت آنتي اكسيداني، پراكسيداسيون ليپيد و متابوليت هاي سرم خون جوجه هاي گوشتي
رامين حبيبي، بيژن محمودي، اميرمنصور وطن خواه ، قاسم جليلوند
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۱۰:۲۶
تاثير اسيد سيتريك و دو گياه دارويي رازيانه و شنبليله بر عملكرد رشد، ايمني هومورال، پروتئين هاي سرم و جمعيت ميكروبي روده باريك جوجه گوشتي
جلال سالاري ، مجيد كلانتر نيستانكي ، فاطمه صاحبي اعلا
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ ۱۱:۳۵
مقايسه تاثير تزريق عصاره شويد (Anethum graveolens) و لواستاتين (Lovastatin) بر كاهش غلظت كلسترول سرم خون، ماهيچه ها و كبد جوجه هاي گوشتي هايپركلسترولمي شده
سيد مهدي حسيني كاريز عمر، كاظم كريمي، مهدي خدايي مطلق
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۱۱:۱۸
اثرات ضد كوكسيديوزي و ضد اكسيداني پودر سير و اسيدهاي آمينه گوگرددار در جوجه هاي آلوده با آيمريا
مصطفي پورعلي ، حسن كرمانشاهي ، ابوالقاسم گليان ، غلامرضا رزمي ، محمد سختانلو
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ ۲۰:۵۱
جداسازي و پاتوتيپينگ ويروس هاي نيوکاسل با استفاده از روش هاي RT- PCR وMDT در جوجه هاي گوشتي مرغداري هاي استان فارس
نویسندگان: خوب يار ستاره, نظري محمدباقر, رحيميان عبداله, مهربان پور محمدجواد
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۱۲:۰۰