تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... عناوين بخش تخم مرغ ............................................................

روز      ماه      سال      


۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ۱۱:۳۵   »   تفكيك و تخليص آنتي ژنهاي سفيده تخم مرغ
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ ۱۹:۴۷   »   تاثير سطوح مختلف متيونين و پروتئين جيره بر توليد و خصوصيات تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاري
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ ۱۹:۴۲   »   كاربرد مدل تابعيت تصادفي در تجزيه ژنتيكي توليد تخم مرغ در مرغان بومي استان فارس
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۸:۳۲   »   تعيين آلودگي سالمونلايي تخم مرغ هاي بومي استان کهگيلويه و بويراحمد با استفاده از تکنيک PCR و ارزيابي مقاومت دارويي
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ ۱۸:۴۶   »   مطالعه اثرات تابش ليزر موج پيوسته در محدوده مرئي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي پروتئين هاي سفيده تخم مرغ
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ۱۴:۲۳   »   همسانه سازي، بيان و تخليص انتهاي كربوكسيل زيرواحد C آنزيم اوره آز هليكوباكتر پيلوري به منظور توليدIgY در زرده تخم مرغ
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ ۱۱:۰۰   »   مطالعه اثرات تابش ليزر موج پيوسته در محدوده مرئي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي پروتئين هاي سفيده تخم مرغ
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ ۱۴:۵۵   »   اثر افزودن مايع مني به اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشي در حضور و عدم حضور زرده تخم مرغ
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۱۶:۰۵   »   بررسي تاثير مصرف تخم مرغ معمولي بر روي ليپيد پروفايل سرم
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ ۱۴:۰۴   »   اثر سطوح مختلف منگنز و روي بر خاكستر پوسته، واحدها، تلفات و تخم مرغ هاي با سطوح روشن در مرغ هاي تخمگذار
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۱۳:۳۱   »   بررسي ميزان آلودگي گوشت قرمز،گوشت مرغ وتخم مرغ هاي صنعتي به گونه هاي سالمونلادرشهرستان تالش وارزيابي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي درآنها
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ ۱۲:۳۱   »   توابع رياضي توصيف كننده ي منحني توليد تخم مرغ يك لاين مادري تجاري گوشتي
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ ۰۹:۵۲   »   بررسي مقايسه اي آلودگي به سالمونلا و استافيلوكوكوس آرئوس در تخم مرغ هاي بومي و صنعتي در منطقه قم
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ ۱۲:۵۳   »   چند شكلي ژن پرولاكتين در يك جمعيت ماكيان بومي و همبستگي آن با توليد تخم مرغ
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ ۱۳:۵۲   »   تعيين عوامل موثر بر بازاريابي محصولات شناسنامه دار (مطالعه موردي: تخم مرغ نشان دار شهر تهران)
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ۱۱:۳۲   »   اثر ويتامين C بر تراكم مواد معدني استخوان و خصوصيات پوسته تخم مرغ در پيك توليد مرغان تخمگذار
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ ۱۰:۰۰   »   تخم مرغ در طب سنتی
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ ۰۰:۵۹   »   عفونت هاي سالمونلائي در گله هاي طيور اطراف تهران
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ ۱۲:۱۰   »   مقايسه منابع مختلف اسيدهاي چرب امگا - 3 جهت غني سازي تخم مرغ
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ ۰۸:۳۹   »   كاربرد پوشش هاي فعال خوراكي بر پايه كربوكسي متيل سلولز حاوي اسيد اولئيك و تركيبات ضد ميكروبي براي بهبود كيفيت و افزايش ماندگاري تخم مرغ


«۱۲ ۳ ۴ ۵ »