آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تخم مرغ


تفكيك و تخليص آنتي ژنهاي سفيده تخم مرغ
دين محمدپوري فروغه, پزشكي محمد
كاربرد مدل تابعيت تصادفي در تجزيه ژنتيكي توليد تخم مرغ در مرغان بومي استان فارس
علي پناه مسعود, محمدي زهرا, اسدي فوزي مسعود, ركوعي محمد
مطالعه اثرات تابش ليزر موج پيوسته در محدوده مرئي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي پروتئين هاي سفيده تخم مرغ
محمودي رزاق, حسين زاده محمدسعيد, صفري ابراهيم, موسوي ميرحسن, زارع پيمان, فخري اميد, فرشي ياشار
اثر روي و منگنز بر كيفيت پوسته تخم مرغ مرغهاي تجاري
از مشكلاتي كه از مرحله توليد تخم مرغ تا مصرف آن وجود دارد شكستن پوسته تخم مرغ و از بين رفتن آن مي باشد. در مرغ هاي تخم گذار 90-80 درصد تخم مرغهاي پوسته شكسته مربوط به تخم مرغ هائي است كه كيفيت آنها پايين ...
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ ۰۸:۱۴
بررسي و مقايسه عوامل تغذيه اي مؤثر بر كاهش كلسترول تخم مرغ در مرغ هاي تخمگذار تجاري
اين تحقيق به منظور بررسي و مقايسه عوامل تغذيه اي مؤثر بر مقدار كلسترول زرده تخم مرغ و تعيين بهترين و اقتصادي ترين روش كاهنده كلسترول تخم مرغ اجرا شد. آزمايش به مدت 90 روز بر روي 396 قطعه مرغ تخمگذار سويه ...
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ ۰۰:۰۸
رديابي ژنهاي مشاركت كننده در توليد آفلاتوكسين در تخم مرغ هاي مشكوك به آلودگي جهت غربالگري اوليه آنها
زمينه و هدف: آلودگي مواد غذايي با قارچ ها و توليد مايكوتوكسين هايي نظير آفلاتوكسين منجر به ورود اين سموم به بدن انسان مي شود. آلودگي تدريحي با دوزهاي ضعيف اين مواد مي تواند به عنوان فاكتورهاي خطرناك عمده ...
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ ۲۰:۵۲
عفونت هاي سالمونلائي در گله هاي طيور اطراف تهران
اهداف اين مطالعه شامل بررسي عفونت هاي سالمونلائي در گله هاي طيور اطراف تهران و تعيين فراوان ترين گروه هاي سرمي و سروتيپ ها درگير بود. تعداد 28 گله جوجه گوشتي، پولت، و تخمگذار نمونه برداري شدند. نمونه ...
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ ۲۱:۳۶
شيوع آلودگي سالمونلايي در تخم مرغ‏هاي محلي (غير صنعتي) توليد شده در بيرجند (سال 1385)
زمينه و هدف: سالمونلا يكي از باكتري‏هاي بيماريزاي مشترك بين انسان و طيور در سراسر دنيا است. موارد پراكنده عفونت ناشي از سالمونلا انتريتيديس در پي مصرف تخم مرغ بروز مي‏كند كه از آن به عنوان يك مشكل بهداشت ...
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ ۲۲:۵۲