آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
بهداشت و بیماری


شناسایی و خصوصیات مولکولی سروتیپ جدید برونشیت عفونی(GI-28) در چین
حسین رضایی (دانشجوی سال ششم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
اثر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلينوپتيلوليت بر صفات عملکردي، آنزيم هاي کبدي و غلظت ليپيدهاي خون جوجه هاي گوشتي
اسماعيلي مينا, هاشمي سيدرضا, داوودي داريوش, جعفري آهنگري يوسف, حسني سعيد, بلندي نيلوفر, شباني اكرم
مطالعه ارتباط بين ايمني هومورال با دفع اووسيست در جوجه هاي آلوده به ايمريا و بررسي اثر درمان با سالينومايسين
فخراحمد فاطمه, نبيان صديقه, عرب خزائلي فاطمه
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۸:۳۷
اثر افزودن نانوذرات اکسيد مس و اليگوساکاريد مانان به جيره جوجه هاي گوشتي بر فلور ميکربي روده و وزن اندام هاي دروني بدن
ثابت سروستاني شهين, رضواني محمدرضا, ضميري محمدجواد, شكرفروش شهرام, آتشي هادي, مصلح نجمه
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۸:۲۹
بررسی ایمنی هومورال در طیور چالش شده با ایمریا قبل و پس از واکسیناسیون به روش الایزا
صدیقه نبیان ؛ فاطمه عرب خزائلی ؛ محمدحسین کفایتی ؛ مهرداد مدیرصانعی
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۳
مقایسه حساسیت دو روش RT-PCR و RRT-PCR برای تشخیص ویروس بیماری نیوکاسل در طیور
سمیه ستاری , شیدا ورکوهی , محمد حسین بنابازی, میثم طباطبایی پژوه
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ۱۵:۲۹
پارامترهای عملکرد پرورشی طیور در کوکسیدیوز تجربی درمان شده با دیکلازوریل و کلوپیدول، نیاز به ارزیابی منابع جدید
حامد اسدی , محمد اسدی , محدثه ابوحسینی طبری , محمدرضا یوسفی
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ۱۵:۲۵