آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تخم مرغ


تفكيك و تخليص آنتي ژنهاي سفيده تخم مرغ
دين محمدپوري فروغه, پزشكي محمد
كاربرد مدل تابعيت تصادفي در تجزيه ژنتيكي توليد تخم مرغ در مرغان بومي استان فارس
علي پناه مسعود, محمدي زهرا, اسدي فوزي مسعود, ركوعي محمد
مطالعه اثرات تابش ليزر موج پيوسته در محدوده مرئي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي پروتئين هاي سفيده تخم مرغ
محمودي رزاق, حسين زاده محمدسعيد, صفري ابراهيم, موسوي ميرحسن, زارع پيمان, فخري اميد, فرشي ياشار
بررسي اثر سياست هاي حمايتي دولت بر كاهش ريسك درآمدي توليدكنندگان تخم مرغ با استفاده از معيار CCV
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي اثر سياست هاي حمايتي دولت بر كاهش ريسك درآمدي توليدكنندگان تخم مرغ در ايران طي دوره 87-1368 است. در اين مطالعه با استفاده از ضريب تغييرات كادي و دلا واله ( (CCVميزان نوساني كه ...
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ ۰۹:۰۹
خواص درماني تخم مرغ
تخم مرغ علاوه بر داشتن ارزش غذايي بالا داراي خواص درماني ، ايمني زايي و كاربردي مي باشد كه در زير به بخشي از آنها اشاره مي گردد : • سفيده تخم مرغ در بي اثر كردن سموم و محركها مانند يك پاد زهر عمل ...
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ ۰۸:۲۱
آیا كلسترول تخم مرغ مضر است؟
كلسترول و لسيتين، مواد چرب موجود در زرده تخم مرغ مي باشند و براي ساختمان و عملكرد سلول هاي بدن ضروري اند. كلسترول قابليت انعطاف و نفوذپذيري غشاي سلول هاي بدن را حفظ مي كند. همچنين بعنوان يكي از اجزاء ...
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ ۱۰:۰۵
بررسي اثرهاي استفاده از گياهان دارويي مرزه ، كاكوتي و گزنه و مخلوط هاي مختلف آنها بر عملكرد، كيفيت و تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني و ايمني تخم گذ
اين آزمايش جهت بررسي اثرهاي استفاده از گياهان دارويي مرزه (Satureja hortensis L.)، كاكوتي (Ziziphora tenuir L.) و گزنه (Urtica dioica L.) و مخلوط هاي آنها بر عملكرد، كيفيت تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني و ...
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ ۱۱:۰۱
بررسي تغييرات اسكلتي القا شده بوسيله كلرپرومازين هيدروكلرايد روي تخم‌مرغ نطفه‌دار
كلرپرومازين يك داروي ضد سايكوز(عمدتا به اين عنوان مصرف مي‌شود)، از دسته داروئي فنوتيازين‌هاست . در اين مطالعه اثرات كلرپرومازين بر روي تكامل رويان با استفاده از محيط رويان تخم‌مرغ (inovo)مورد ...
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ ۱۰:۲۶