آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تخم مرغ


تفكيك و تخليص آنتي ژنهاي سفيده تخم مرغ
دين محمدپوري فروغه, پزشكي محمد
كاربرد مدل تابعيت تصادفي در تجزيه ژنتيكي توليد تخم مرغ در مرغان بومي استان فارس
علي پناه مسعود, محمدي زهرا, اسدي فوزي مسعود, ركوعي محمد
مطالعه اثرات تابش ليزر موج پيوسته در محدوده مرئي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي پروتئين هاي سفيده تخم مرغ
محمودي رزاق, حسين زاده محمدسعيد, صفري ابراهيم, موسوي ميرحسن, زارع پيمان, فخري اميد, فرشي ياشار
اثرات پوششهاي خوراكي زئين و كيتوزان حاوي اسانس پونه كوهي بر روي ويژگيهاي كيفي تخم مرغ
حسين تاجيك، فاطمه اعلاباف يوسفي، مهران مرادي
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ ۰۹:۰۸
تاثير استفاده از پودر آنتي بادي اختصاصي زرده تخم مرغ IgY عليه اشرشياكلي، بر ايمني مخاطي روده و الگوي الكتروفورتيك پروتئين خون جوجه هاي گوشتي
آزمايش حاضر به منظور مطالعه اثر پودر آنتي بادي اختصاصي زرده تخم مرغ ) IgY ( عليه اشرشياكلي08 K 80: O ، بر نحوه پاسخ هاي ايمني مخاطي و تغييرات الگوي الكتروفورتيك خون جوجه هاي گوشتي آلوده با اشرشياكلي طراحي ...
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ ۲۱:۵۵
عملكرد جوجه گوشتي در دوره آغازين با جيره بر پايه كنجاله سويا و كنجاله پنبه دانه و تعيين بهترين سطح مكمل ليزين
هدف از اين پژوهش، تعيين بهترين سطح مكمل ليزين در جيره بر پايه كنجاله پنبه دانه- سويا - ذرت در دوره آغازين جوجه گوشتي بود. براي اين منظور از 360 قطعه جوجه يك روزه سويه راس 308 در قالب طرح كاملا تصادفي ...
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ ۲۰:۰۹
تاثير مصرف تخم مرغ هاي غني شده با اسيدهاي چرب امگا 3 بر چربي ها، انسولين و CRP پلاسما
مصرف اسيدهاي چرب امگا- 3 در مقابله با فرآيند آترواسکلروز موثر مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي چگونگي تاثير مصرف تخم مرغ هاي غني شده از اسيدهاي چرب امگا- 3 بر وضعيت چربي هاي خون، انسولين و C-reactive ...
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ ۰۷:۲۳
اثر تزريق عصاره برگ زيتون به تخم مرغ بر عملکرد جوجه هاي گوشتي
در اين تحقيق اثر تزريق عصاره برگ زيتون در تخم مرغ مادر گوشتي به عنوان يک آنتي بيوتيک محرک رشد روي درصد جوجه درآوري، وزن جوجه يک روزه، افزايش وزن جوجه هاي توليدي در دوره هاي آغازين، پاياني و کل دوره، ضريب ...
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ ۱۶:۳۳