آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
بهداشت و بیماری


شناسایی و خصوصیات مولکولی سروتیپ جدید برونشیت عفونی(GI-28) در چین
حسین رضایی (دانشجوی سال ششم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
اثر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلينوپتيلوليت بر صفات عملکردي، آنزيم هاي کبدي و غلظت ليپيدهاي خون جوجه هاي گوشتي
اسماعيلي مينا, هاشمي سيدرضا, داوودي داريوش, جعفري آهنگري يوسف, حسني سعيد, بلندي نيلوفر, شباني اكرم
اولين گزارش کوکسيديوز و زخم سنگدان در يک فنچ گورخري (Taeniopygia guttata) در ايران
نوري محسن, آذرآباد هستي, معيني مهرنوش
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ ۲۱:۳۵
تاثير ضدويروسي عصاره هاي الکلي ليمو، بابونه، موسير و گل سرخ بر ويروس بيماري نيوکاسل
رضاتوفيقي الهام, ابراهيميان مريم, لردي فر پريناز, مهرآور ندا, سيدنژاد سيدمنصور
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۲۰:۵۶
بکارگيري روش HRM در شناسايي و تفريق جدايه هاي ايراني ويروس بيماري نيوکاسل از سويه هاي واکسينال
ديبازر شهداد, شيخي نريمان, همت زاده فرهيد, چرخكار سعيد, پوربخش سيدعلي
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۲۰:۳۶
مقايسه عيار پادتن سرمي 8 نوع واكسن زنده تجاري برونشيت عفوني در جوجه هاي گوشتي
مهدوي سامان, ذاكري افشين, مهمان نواز يوسف
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۲۰:۲۶
توليد و ارزيابي ايمونوگلوبولين Y عليه سالمونلا تيفي موريوم در سرم مرغ و تخم مرغ
سعادتي مجتبي, قرباني نسيبه, براتي بابك, نظريان شهرام
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۹:۰۶