آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تغذیه


اثرات مکمل کردن جیره با پودر سیر و آنتی اکسیدان تجاری بر پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ در فریزر
حسین ایراندوست . حمیدرضا وراثی . هوشنگ لطف الهیان . محمدرضا وراثی
اثر پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد و قابليت هضم پروتئين و چربي در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
اميري قنات سامان زهرا, اسماعيلي پور اميدعلي, ميرمحمودي روح اله, مظهري مژگان
استفاده از دانه كامل گندم و آرد شده همراه با آنزيم در تغذيه جوجه هاي گوشتي
محمود شمس شرق، بهروز دستار ، سعيد حسني
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ ۲۲:۰۸
تاثير افزودن آنزيم به جيره غذايي بر پايه ذرت- كنجاله سويا بر مقادير انرژي قابل متابوليسم و ابقاء ظاهري نيتروژن در جوجه هاي گوشتي
اميد كلوندي ، حسين جانمحمدي ، مجيد قشلاق عليايي
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ۱۴:۲۶
تعيين انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري گلوتن گندم به روش نشانگر و جمع آوري كل فضولات با استفاده از سطوح مختلف جايگزيني آن در جير ه عملي در جوجه هاي
عباسعلي قيصري ، فرزاد صفايي منش ، مجيد طغياني
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۱۱:۳۳
اثرات افزودن دانه رازيانه و زيره سياه و پري بيوتيك مانان اليگوساكاريد بر عملكرد، صفات لاشه و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
حسينعلي قاسمي ، عباس درزي نيا ، كامران طاهرپور ، فرشيد فتاح نيا
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ۲۱:۰۴
مقايسه اثرات استفاده از كنگرفرنگي (Cynara scoolymus L.) و ويتامين E بر عملكرد، وزن اندام هاي داخلي و ميزان تيتر آنتي بادي عليه واكسن نيوكاسل در جوجه ها
محبوبه تاج الديني ، فيروز صمدي ، سيدرضا هاشمي ، سعيد حسني ، عظيم قاسم نژاد
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ۲۰:۵۶