تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... عناوين بخش مدیریت پرورش ............................................................

روز      ماه      سال      


۱۳۹۲/۰۸/۰۱ ۱۴:۲۵   »   بررسي تاثير تزريق داخل تخم مرغي سطوح مختلف نيتريت بر رشد و توسعه ي جنين و برخي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي تازه هچ شده
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۱۳:۳۶   »   بررسي كارآيي فني و شكاف تكنولوژي واحدهاي پرورش مرغ تخم گذار ايران
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ۱۴:۱۰   »   طرح سيستم‌هاي كنترل شرايط محيطي و تاثير عوامل محيطي بر روي رشد جوجه‌ه‌اي گوشتي
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۰۸:۳۸   »   بررسي عملكرد مرغان بومي در مناطق روستايي استان فارس
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ ۱۵:۰۰   »   تحليل ساختار هزينه و صرفه هاي ناشي از مقياس صنعت پرورش مرغ گوشتي (مطالعه موردي استان كردستان)
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ ۱۲:۳۵   »   بررسي اثر هدفمندي يارانه ها بر انتقال قيمت در بازار تخم مرغ ايران
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ ۰۹:۰۷   »   بررسي استفاده از نشانگرهاي ژنتيكي در برنامه هاي اصلاح نژاد مرغان بومي
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ ۰۹:۰۱   »   بررسي حاشيه بازاريابي گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلايي
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ ۲۱:۵۹   »   تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در صنعت طيور مرغ گوشتي«مطالعه موردي: استان گيلان»
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ ۰۶:۵۴   »   پاسخ طبیعی و فیزیولوژیكی پرنده به تنش گرمایی
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ ۰۷:۰۱   »   گرمایش از کف در دامداری و مرغداری
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ ۰۸:۴۳   »   راهکارهای کاهش مصرف سوخت و انرژی در مرغداری
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ ۰۶:۰۱   »   بررسي تأثير برنامه نوري (متناوب شبانه) و محدوديت غذايي در اوايل سنين رشد بر روي عملكرد جوجه‌هاي گوشتي تجارتي
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ ۲۳:۰۷   »   بررسي اثر سويه و جنس روي عملكرد اقتصاد ي سه سويه بلد رچين ژاپني
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ ۱۹:۵۹   »   اثر برنامه نوري و شدت نور بر روي عملكرد و بروز نارسائيهاي پا در جوجه‌هاي گوشتي
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ ۲۰:۳۷   »   بررسي اثر بي كربنات سديم، كلريد آمونيم و كلريد پتاسيم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحت تنش حرارتي
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ ۰۱:۴۰   »   منتوفین (Mentofin)
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ ۰۷:۵۳   »   اهمیت کنترل دما و نقش آن در حفظ سلامت جوجه ها
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ ۱۹:۵۶   »   اهمیت کنترل دما و نقش آن در حفظ سلامت جوجه ها
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ۰۹:۴۶   »   عنوان: مديريت سالنهاي بزرگ پرورش مرغ گوشتي


«۱۲ »