نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » معرفی کتاب

اصول تغذیه دام و طیور

۴ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۴:۰۹

عنوان کتاب : اصول تغذیه دام و طیور (جلد اول) / تالیف : دکتر محمود شماع، دکتر هوشنگ ساعدی، دکتر کریم نیکپور تهرانی / ناشر : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

با پیشرفت روز افزون علم تغذیه دام و طیور جایگاه و نقش اساسی عناصر غذایی بویژه پروتئین و انرژی مواد معدنی و ویتامین ها بیش تر مشخص می شود. ولی محدود بودن موارد اولیه غذائی، اعمال روش غیر علمی و غیر اقتصادی در راس پرورشی و تغذیه دام و طیور، تنوع و تعدد آفات و بیماری های نباتی و حیوانی در شمار عوامل بازدارنده شناخت بیش تر اثرات ترکیب اصلی غذا در افزایش تولیدات حیوانات قرار گرفته اند.