نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » معرفی کتاب

مدیریت پرورش شترمرغ

۲۲ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۱۴

عنوان کتاب: مدیریت پرورش شترمرغ / تالیف: آندریاس کریبیچ، مادیاس زومر / ترجمه: مهندس سید مسعود موسوی و دکتر سید علی غفوری / ناشر: سپهر

این کتاب مشتمل بر:
مروری بر دانش امروزی پرورش شترمرغ
جنبه های اقتصادی پرورش
راهنمای پرورش دهندگان جدید
دانش پایه در زمینه چگونگی پرورش گام به گام

عنوان های اصلی :
مرحله آغازین: هزینه های سرمایه گذاری، قیمتها، میزان سود آوری و دیگر مطالب مید
تغذیه: مواد مغذی مورد نیاز، جیره های نمونه، تغذیه عملی و خطاهای تغذیه ای
تولید مثل: جفتگیری، تخمگذاری و جوجه کشی
پرورش جوجه: پناهگاه و جایگاه مقید سازی و کار با پرنده
کشتار: بیحس سازی، پوست کنی، بازدهی لاشه، کشتار اضطراری
بیماریها: پیشگیری، تشخیص و درمان

مطالب دیگر:

تاریخچه
فرآورده های شترمرغ
راهنمای آشپزی با محصولات شترمرغ

عنوان کتاب: مدیریت پرورش شترمرغ
تالیف: آندریاس کریبیچ، مادیاس زومر
ترجمه: مهندس سید مسعود موسوی و دکتر سید علی غفوری
ناشر: سپهر