نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » يادداشت » معرفی کتاب

اصول بهداشت گوشت و کشتارگاه های دامی

۴ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۸

نویسندگان : افشین آخوندزاده‌بستی ، بهادر حاجی‌محمدی

نام کتاب : اصول بهداشت گوشت و کشتارگاه های دامی

نویسندگان :
افشین آخوندزاده‌بستی ، بهادر حاجی‌محمدی

موضوع : کشتار دام و کشتارگاهها - بهداشت
گوشت - بهداشت
 
ناشر : دانشگاه تهران