نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » يادداشت » معرفی کتاب

بهداشت و بازرسی گوشت طیور

۲۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۴

عنوان کتاب : بهداشت و بازرسی گوشت طیور
مؤلف : دکتر افشین جوادی