داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
يکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۳۴
کد مطلب : 7062
 

تاثير پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بر عملكرد، كيفيت تخم مرغ و متابوليت هاي خوني مرغ هايِ تخم گذار تجارتي در اواسط دوره تخم گذاري
مجید قشلاق علیایی، حسین جانمحمدی ،اکبرتقی زاده، سید عباس رأفت
 
تاثير پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بر عملكرد، كيفيت تخم مرغ و متابوليت هاي خوني مرغ هايِ تخم گذار تجارتي در اواسط دوره تخم گذاري
اين تحقيق به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بر عملكرد مرغ هايِ تخم گذار تجارتي انجام شد. تعداد 160 قطعه مرغ تخم گذار سويه هايلاين در سن 42 هفتگي انتخاب شد و در قفس هاي تخم گذار 4 تايي قرار گرفت. جيره هاي آزمايشي شامل جيره غذايي شاهد (فاقد پودر ضايعات كشتارگاهي طيور) و جيره هاي غذايي داراي 2 ،4، 6 و 8 درصد پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بود. اين آزمايش در قالب طرح كاملاً تصادفي با 5 تيمار و 4 تكرار به مدت 10 هفته اجرا شد. با افزايش سطح پودر ضايعات كشتارگاهي طيور در جيره هاي غذايي وزن تخم مرغ، درصد توليد تخم مرغ، گرم تخم مرغ توليدي و ميزان مصرف خوراك به طور معني داري كاهش يافت (05/0P<). با افزايش سطح پودر ضايعات كشتارگاهي طيور در جيره هاي غذايي ضريب تبديل خوراك به طور معني داري افزايش يافت (05/0P<). طول و عرض تخم-مرغ، ضخامت پوسته، حجم و سطح تخم مرغ تحت تاثير جيره هاي آزمايشي قرار نگرفت. بيشترين واحد هاو (38/80) و رنگ زرده (18/7) در جيره غذايي داراي 8 درصد پودر ضايعات كشتارگاهي طيور مشاهده شد (05/0P<). درصد زرده و سفيده تخم مرغ تحت تاثير جيره هاي آزمايشي قرار نگرفت. پارامترهاي خوني شامل گلوكز، كلسترول، تري گليسريد، كلسيم، فسفر، ليپوپروتئين با چگالي پايين و ليپوپروتئين با چگالي بالاي سرم تحت تاثير جيره هاي آزمايشي قرار نگرفت. بر اساس نتايج بدست آمده، در جيره هاي غذايي مرغ هايِ تخم گذار در اواسط دوره تخم گذاري مي توان تا 2 درصد از پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بدون هيچ گونه اثرات مضر بر كيفيت تخم مرغ و عملكرد مرغ هايِ تخم گذار استفاده نمود.

کليدواژگان: پودر ضايعات كشتارگاهي طيور، كلسترول زرده تخم مرغ، كيفيت تخم مرغ، مرغ تخم گذار
 

امید
۱۳۹۲-۰۹-۰۵ ۲۲:۳۷:۱۸
با سلام و احترام سایت بسیار بسیار جالبی دارید جامع و متنوع .لطفا" نمونه جیره برای بلدرچین برایم ارسال بفرمائید.