داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۱۶
کد مطلب : 6970
 

اثر كنجاله گوار و آنزيم بتا ماناناز بر عملكرد و كيفيت لاشه جوجه هاي گوشتي
سيد علي حسيني غفاري ، ابوالقاسم گليان ، عبدالمنصور طهماسبي ، حسن كرمانشاهي
 
اثر كنجاله گوار و آنزيم بتا ماناناز بر عملكرد و كيفيت لاشه جوجه هاي گوشتي
در اين آزمايش از 400 قطعه جوجه يك روزه گوشتي نر از سويه تجاري راس 308 در قالب طرح كاملاً تصادفي به صورت آزمايش فاكتوريل 2×4 با 5 تكرار به مدت 6 هفته استفاده شد . هشت تيمار غذايي با 4 سطح كنجاله گوار (صفر، 3، 6 و 9 درصد) و دو سطح آنزيم بتاماناناز از روز هشت دوره آزمايش تا انتهاي دوره به جوجه ها خورانده شدند . مصرف خوراك، افزايش وزن و ضريب تبديل خوراك تحت تاثير سطوح مختلف كنجاله گوار، آنزيم و اثر متقابل آنها قرار نگرفتند. افزايش كنجاله گوار موجب كاهش در ميزان گوشت سينه و افزايش ويسكوزيته مواد گوارشي در دوره آغازين (19 روزگي) شد. افزودن آنزيم موجب كاهش ويسكوزيته مواد گوارشي در 19 روزگي شد. همچنين استفاده از سطوح بالاي كنجاله گوار موجب افرايش زمان عبور مواد هضمي از لوله گوارش مي شود. نتايج اين آزمايش نشان دهنده ي عدم تفاوت بين عملكرد حاصل از تيمار هاي مختلف حاوي كنجاله گوار و آنزيم با گروه شاهد در دوره ي پرورشي جوجه هاي گوشتي بود و مصرف كنجاله گوار تا سطح 9% بدون هيچ اثر منفي بر عملكرد و لاشه جوجه هاي گوشتي تا 42 روزگي مي باشد .


کليدواژگان: كنجاله گوار; بتا ماناناز; جوجه گوشتي; ويسكوزيته