تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » تخم مرغ

اثر افزودن مايع مني به اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشي در حضور و عدم حضور زرده تخم مرغ

۲۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۵

عليرضا وافري، محمد روستائي علي مهر