موسسه اطلاعات مرغداری - آخرين عناوين مرغ مادر http://infopoultry.net/vsnf.0,di673wmgiaw.html Sun, 20 Jun 2021 17:06:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Sun, 20 Jun 2021 17:06:23 GMT مرغ مادر 60 نگران تامین گوشت قرمز شب عید نیستیم/سرما به دام عشایر خسارت نزد http://infopoultry.net/vdci3raz.t1arw2bcct.html رئیس سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه عشایر ۲۵ درصدگوشت قرمز کشور را تامین می کنند، گفت: نگرانی بابت تامین گوشت قرمز در ایام نوروز نداریم. ]]> مرغ مادر Sun, 04 Feb 2018 03:46:58 GMT http://infopoultry.net/vdci3raz.t1arw2bcct.html تاثير مکمل سلنيوم آلي و غير آلي بر عملکرد، توليد مثل، برخي فراسنجه هاي خوني و سيستم ايمني مرغ هاي مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdcdnf0f.yt0zs6a22y.html يوسفي مرتضي, قابل محمدرضا, قاضي خاني شاد علي ]]> مرغ مادر Wed, 11 Nov 2015 14:24:01 GMT http://infopoultry.net/vdcdnf0f.yt0zs6a22y.html برآورد ميزان نياز آهن مرغ هاي مادر گوشتي در اواخر دوره توليد با استفاده از مدل هاي غيرخطي http://infopoultry.net/vdcb.5b9urhbw8iupr.html محمود عباسي ، مجتبي زاغري ، مهدي گنج خانلو ]]> مرغ مادر Sat, 06 Jun 2015 16:04:58 GMT http://infopoultry.net/vdcb.5b9urhbw8iupr.html برآورد میزان نیاز آهن مرغ‌های مادر گوشتی در اواخر دوره تولید با استفاده از مدل‌های غیرخطی http://infopoultry.net/vdch.wnwt23n-iftd2.html محمود عباسی ؛ مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو ]]> مرغ مادر Thu, 09 Apr 2015 08:59:01 GMT http://infopoultry.net/vdch.wnwt23n-iftd2.html تاثير مکمل سلنيوم آلي و غير آلي بر عملکرد، توليد مثل، برخي فراسنجه هاي خوني و سيستم ايمني مرغ هاي مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdcd.k0n2yt0ksa26y.html يوسفي مرتضي, قابل محمدرضا, قاضي خاني شاد علي ]]> مرغ مادر Mon, 22 Dec 2014 13:30:30 GMT http://infopoultry.net/vdcd.k0n2yt0ksa26y.html بررسی اثراستفاده ازهیدروکسی پروپیل متیل سلولزبا ویسکوزیته بالا، ایزوفلاوان های سویا و آرژنین بر کنترل کاهش عملکرد ناشی از چاقی در مرغ مادر http://infopoultry.net/vdcf.1d1iw6dmmgiaw.html نویسندگان سعید خلجی ؛مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو؛ فاطمه غازیانی دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ]]> مرغ مادر Mon, 01 Sep 2014 06:51:10 GMT http://infopoultry.net/vdcf.1d1iw6dmmgiaw.html تاثيرسينبيوتيك بر فراسنجه هاي خوني، عملكرد توليد، كيفيت تخم مرغ و قدرت جوجه درآوري در مرغ هاي مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdcd.o0n2yt0x5a26y.html حسين فل