موسسه اطلاعات مرغداری - آخرين عناوين مقالات http://infopoultry.net/vsne.zr8bhk4jx9bij.html Sun, 20 Jun 2021 16:30:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Sun, 20 Jun 2021 16:30:40 GMT مقالات 60 بررسي تطبيقي جوجه اُردك شمس و جوجه اُردك زشت آندرسن با تكيه بر فرآيندِ فرديت http://infopoultry.net/vdcc4pqs.2bqim8laa2.html نويسنده(گان): رامين صادقي نژاد *، ]]> مقالات Mon, 30 Apr 2018 11:30:20 GMT http://infopoultry.net/vdcc4pqs.2bqim8laa2.html اثر سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني و ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي http://infopoultry.net/vdcbzsb8.rhb5zpiuur.html نويسنده(گان): سهيلا بياتي، سميه سالاري *، احمد طاطار، محسن ساري، خليل ميرزاده، ]]> مقالات Mon, 30 Apr 2018 11:28:12 GMT http://infopoultry.net/vdcbzsb8.rhb5zpiuur.html مطالعه اثر پوششی کیتوزان حاوی اسانس زنیان بر میزان رشد میکروبی، فساد پروتئولیتیک، اکسیداسیون چربیها و تغییرات حسی فیله های مرغ در طی نگهدار http://infopoultry.net/vdcgxt9q.ak9x74prra.html اشکان جبلی جوان1; معصومه مسلمی2; شقایق مسلمی راد3; سهیل سلیمانپور4 1گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 2مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران 3گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران 4گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران ]]> مقالات Sun, 25 Mar 2018 08:55:54 GMT http://infopoultry.net/vdcgxt9q.ak9x74prra.html ژنوتایپینگ ویروس های برونشیت عفونی جدا شده از جوجه های گوشتی مزارع ایران طی سال 94-95 http://infopoultry.net/vdcfyjdy.w6d0cagiiw.html فاطمه غلامی1; وحید کریمی1; آرش قلیانچی لنگرودی2; مسعود هاشم زاده3; مهدی وصفی مرندی1 1گروه بهداشت و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران 3گروه تحقیقات و تولید واکسن های ویروسی طیور، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران ]]> مقالات Sun, 25 Mar 2018 08:52:13 GMT http://infopoultry.net/vdcfyjdy.w6d0cagiiw.html نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه‌های حرکتی و فلوسایومتری http://infopoultry.net/vdciuraz.t1ar52bcct.html سید محمد هادی حسینی; مهدی ژندی; احمد زارع شحنه; محسن شرفی ]]> مقالات Wed, 31 Jan 2018 05:22:48 GMT http://infopoultry.net/vdciuraz.t1ar52bcct.html اثر عصاره خام آلوئه ورا بر شاخص‌های رشد و برخی شاخص‌های خونی ایمنی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مقیاس مزرعه http://infopoultry.net/vdcjv8ev.uqe8xzsffu.html مجتبی علیشاهی؛ زهرا طولابی دزفولی؛ تکاور محمدیان؛ مهرزاد مصباح ]]> مقالات Wed, 31 Jan 2018 05:22:45 GMT http://infopoultry.net/vdcjv8ev.uqe8xzsffu.html اثرات تجویز طولانی مدت آزاتیوپرین بر سلولهای خونی ، لمفوسیتها و ایمونوگلوبولینهای خون در سگهای نژاد مخلوط ایرانی http://infopoultry.net/vdcgyx9q.ak9xw4prra.html مهدی حسن خانی; سید جاوید آل داوود; علیرضا خسروی; فرهنگ ساسانی; مجید مسعودی فرد; فرشته انصاری; محمد طاهری ]]> مقالات Wed, 31 Jan 2018 05:15:19 GMT http://infopoultry.net/vdcgyx9q.ak9xw4prra.html امنيت زيستي در مرغداري‌ها http://infopoultry.net/vdcg3q9q.ak9xu4prra.html فايل آموزشي كاربردي/ امنيت زيستي در مرغداري‌ها ]]> مقالات Mon, 22 Jan 2018 07:48:19 GMT http://infopoultry.net/vdcg3q9q.ak9xu4prra.html چرا باید تخم‌مرغ به‌صورت "عسلی" مصرف شود http://infopoultry.net/vdcfeydy.w6d0tagiiw.html ارزش غذایی تخم‌مرغ شبیه گوشت است, بهترین تخم‌مرغ، آن است که بزرگ باشد و در همان روز تخم‌گذاری مصرف شود. ]]> مقالات Sun, 21 Jan 2018 06:06:23 GMT http://infopoultry.net/vdcfeydy.w6d0tagiiw.html ارزیابی رادیولوژی و بافت شناسی مراکز استخوان سازی اندام سینه‏ ای در بلدرچین http://infopoultry.net/vdcen78z.jh8wfi9bbj.html سیامک علیزاده1; عباس وشکینی2; مهدی رضایی1 1گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی واحد ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران 2گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ]]> مقالات Mon, 08 Jan 2018 12:19:30 GMT http://infopoultry.net/vdcen78z.jh8wfi9bbj.html