نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

27 خرداد 1389 ساعت 10:50

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی در آذربایجاننمایشگاه بین المللی صنایع غذایی در آذربایجان برگزار می گردد

آدرس وب سایت  :  www.worldfood.az  


کد مطلب: 1420

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdci.razct1a5ubc2t.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net