موسسه اطلاعات مرغداری 22 اسفند 1389 ساعت 12:14 http://infopoultry.net/vdci.ya5ct1azwbc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : مدیریت پرورش شترمرغ -------------------------------------------------- عنوان کتاب: مدیریت پرورش شترمرغ / تالیف: آندریاس کریبیچ، مادیاس زومر / ترجمه: مهندس سید مسعود موسوی و دکتر سید علی غفوری / ناشر: سپهر متن : این کتاب مشتمل بر:مروری بر دانش امروزی پرورش شترمرغجنبه های اقتصادی پرورشراهنمای پرورش دهندگان جدیددانش پایه در زمینه چگونگی پرورش گام به گامعنوان های اصلی :مرحله آغازین: هزینه های سرمایه گذاری، قیمتها، میزان سود آوری و دیگر مطالب میدتغذیه: مواد مغذی مورد نیاز، جیره های نمونه، تغذیه عملی و خطاهای تغذیه ایتولید مثل: جفتگیری، تخمگذاری و جوجه کشیپرورش جوجه: پناهگاه و جایگاه مقید سازی و کار با پرندهکشتار: بیحس سازی، پوست کنی، بازدهی لاشه، کشتار اضطراریبیماریها: پیشگیری، تشخیص و درمانمطالب دیگر:تاریخچهفرآورده های شترمرغراهنمای آشپزی با محصولات شترمرغعنوان کتاب: مدیریت پرورش شترمرغ تالیف: آندریاس کریبیچ، مادیاس زومر ترجمه: مهندس سید مسعود موسوی و دکتر سید علی غفوری ناشر: سپهر