موسسه اطلاعات مرغداری 27 خرداد 1389 ساعت 10:50 http://infopoultry.net/vdci.razct1a5ubc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی -------------------------------------------------- نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی در آذربایجان متن : نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی در آذربایجان برگزار می گرددآدرس وب سایت  :  www.worldfood.az