موسسه اطلاعات مرغداری 1 اسفند 1389 ساعت 9:51 http://infopoultry.net/vdcg.y9wrak9ytpr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : فیزیولوژی پرندگان -------------------------------------------------- عنوان کتاب: فیزیولوژی پرندگان / تالیف: پی.دی.استورکی / ترجمه: ددکتر محمود رضا پناهی دهقان و ... / ناشر: زیبا متن : محتوی این کتاب شامل 23 بخش است که زمینه های : سیستم عصبی، خون، قلب و گردش خون ، سیستم های رفتاری، دستگاه گوارش، متابولیسم و تغذیه، دستگاه تولید مثل، سیستم ادراری و کلیوی، تنظیم و تعادل مایعات و الکترولیت ها و تنظیم ph مایعات بدن، غدد مترشحه داخلی دستگاه تنفس و پرواز، تنظیم درجه حرارت و خلاصه تما م قیزیولوژی سیستم های حیاتی بدن را در برمی گیرد.لازم به ذکر است که این کتاب یکی از مرجع فیزیولوژی پرندگان در جهان است و هر یک از مولفین این کتاب در موضوع مربوطه از متخصصین به نام و منحصر به فرد می باشند. باید توجه داشت که در عرصه حیات پرندگان حضور گونه های فوق العاده متنوع و مبانی بسیار گوناگون ژنتیکی و زیستگاه های متفاوت، کار پژوهش و گردآوری را در عین گستردگی، بسیار مشکل می سازد و باید اذعان نمود که متاسفانه تا کنون مکتوبی جامع به زبان فارسی در این زمینه منتشر نشده است.نام کتاب : فیزیولوژی پرندگان مولف : پی.دی.استورکی ویراستان علمی : دکتر رسول زنده روح کرمانی، دکتر سید مهدی میر سلیمیمترجمین : دکتر محمود رضا پناهی دهقان و ...چاپ : زیبا