موسسه اطلاعات مرغداری - پربيننده ترين عناوين مدیریت پرورش http://infopoultry.net/vsnc.i5qabyd2xla82.html Sat, 19 Jan 2019 02:37:15 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Sat, 19 Jan 2019 02:37:15 GMT مدیریت پرورش 60 طرح سيستم‌هاي كنترل شرايط محيطي و تاثير عوامل محيطي بر روي رشد جوجه‌ه‌اي گوشتي http://infopoultry.net/vdch.qnqt23nxwftd2.html محمدحسین رئوفت ]]> مدیریت پرورش Sun, 30 Dec 2012 10:40:22 GMT http://infopoultry.net/vdch.qnqt23nxwftd2.html تحليل ساختار هزينه و صرفه هاي ناشي از مقياس صنعت پرورش مرغ گوشتي (مطالعه موردي استان كردستان) http://infopoultry.net/vdca.un0k49ne05k14.html محمود حاجی رحیمی ، مهدی فهیم زاده ، مهدی نعمتی ، رضا مشكوه ]]> مدیریت پرورش Sat, 22 Dec 2012 11:30:59 GMT http://infopoultry.net/vdca.un0k49ne05k14.html منتوفین (Mentofin) http://infopoultry.net/vdcj.metfuqe8asfzu.html ]]> مدیریت پرورش Mon, 29 Nov 2010 22:10:19 GMT http://infopoultry.net/vdcj.metfuqe8asfzu.html بررسي تنوع ژنتيكي پنج جمعيت مرغ بومي ايران با استفاده از نشانگرهاي چندشكل ريزماهواره اي http://infopoultry.net/vdcei.8xjjh8pbb9.html بمنظور بررسي تنوع ژنتيكي پنج جمعيت مرغ بومي ايران با استفاده از نشانگرهاي چندشكل ريزماهواره اي، در اين تحقيق تنوع ژنتيكي مرغ هاي بومي پنج استان ايران با استفاده از پنج نشانگر ريزماهواره مورد بررسي قرار گرفت. ]]> مدیریت پرورش Tue, 09 Feb 2010 18:49:13 GMT http://infopoultry.net/vdcei.8xjjh8pbb9.html بررسي تاثير تزريق داخل تخم مرغي سطوح مختلف نيتريت بر رشد و توسعه ي جنين و برخي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي تازه هچ شده http://infopoultry.net/vdcj.teofuqeaysfzu.html الميرا محمدي، محسن دانشيار ،فرهاد فرخي اردبيلي، اسكندر عليزاده ]]> مدیریت پرورش Wed, 23 Oct 2013 10:55:20 GMT http://infopoultry.net/vdcj.teofuqeaysfzu.html گرمایش از کف در دامداری و مرغداری http://infopoultry.net/vdcf.edtiw6dtegiaw.html ]]> مدیریت پرورش Mon, 19 Dec 2011 03:31:15 GMT http://infopoultry.net/vdcf.edtiw6dtegiaw.html اهمیت کنترل دما و نقش آن در حفظ سلامت جوجه ها http://infopoultry.net/vdch.6nit23nqwftd2.html ]]> مدیریت پرورش Sat, 16 Oct 2010 16:26:37 GMT http://infopoultry.net/vdch.6nit23nqwftd2.html بررسي حاشيه بازاريابي گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلايي http://infopoultry.net/vdca.6nik49nm05k14.html مجله تحقيقات اقتصاد كشاورزي، شماره 13، بهار 1391 ص 179 ]]> مدیریت پرورش Sat, 18 Aug 2012 05:31:30 GMT http://infopoultry.net/vdca.6nik49nm05k14.html عنوان: مديريت سالنهاي بزرگ پرورش مرغ گوشتي http://infopoultry.net/vdci.varct1arwbc2t.html در ابتدای بنیانگذاری صنعت پرورش مرغ گوشتی وجود یك گله پرورشی با ظرفیت چند صد قطعه همواره علاوه بر نگرانیهای خاص خود، بسیاری از محدودیتها را نیز بدنبال خود داشت. ]]> مدیریت پرورش Sat, 18 Sep 2010 06:16:33 GMT http://infopoultry.net/vdci.varct1arwbc2t.html اهمیت کنترل دما و نقش آن در حفظ سلامت جوجه ها http://infopoultry.net/vdcf.1dmiw6dx0giaw.html ]]> مدیریت پرورش Sat, 06 Nov 2010 04:23:43 GMT http://infopoultry.net/vdcf.1dmiw6dx0giaw.html