موسسه اطلاعات مرغداری - پربيننده ترين عناوين مدیریت پرورش http://infopoultry.net/vsnc.i5qabyd2xla82.html Tue, 22 May 2018 13:24:01 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Tue, 22 May 2018 13:24:01 GMT مدیریت پرورش 60 اصلاح نژاد طيور مقاوم به استرس گرمايي http://infopoultry.net/vdcgry9y4ak9n.pra.html بيشتر شركتهاي مهم اصلاح نژادهاي طيور ، دركشورهاي با آب و هواي معتدل ( كانادا ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، بريتانيا و ايالات متحده) فعاليت مي كنند . با اينحال بخش اعظم توليدات طيور دنيا در مناطق خشك و گرمسيري صورت مي گيرد . در اين مناطق ، علاوه بر دوره هاي بلند مدت حرارتي بيش از سي درجه سانتيگراد رطوبت فوق العاده اي نيز وجود دارد. ]]> مدیریت پرورش Tue, 18 May 2010 04:43:42 GMT http://infopoultry.net/vdcgry9y4ak9n.pra.html اهمیت کنترل دما و نقش آن در حفظ سلامت جوجه ها http://infopoultry.net/vdch.6nit23nqwftd2.html ]]> مدیریت پرورش Sat, 16 Oct 2010 15:26:37 GMT http://infopoultry.net/vdch.6nit23nqwftd2.html مديريت گله هاي مادر در شرايط آب و هوايي گرم http://infopoultry.net/vdch.knzt23n-mftd2.html در کشورهايي که دماي هوا اغلب به بالاتر از 30 درجه سانتي گراد مي رسد بايد مديريت خاصي را براي ثابت نگه داشتن توليد درگله اعمال نمود صنعت پرورش مرغ گوشتي امروزه نياز به توليد جوجه اي با کارايي بسيار بالا ، افزايش وزن سريع ، ضريب تبديل غذايي خوب و ماندگاري بالا دارد تا بيشترين ميزان گوشت را توليد نمايد . ]]> مدیریت پرورش Thu, 08 Jul 2010 04:45:48 GMT http://infopoultry.net/vdch.knzt23n-mftd2.html مدیریت هوای گرم در جوجه های گوشتی http://infopoultry.net/vdci.vazct1aqrbc2t.html دماي محيطي بالا براي جوجه هاي گوشتي كه بصورت صنعتي پرورش مي يابند مي تواند بسيار مخرب باشد . اين اثرات مخرب با توجه به تراكم بالا و نيز پر درآوري ، در سنين بالاتر تشديد مي شود . ]]> مدیریت پرورش Wed, 28 Jul 2010 03:28:27 GMT http://infopoultry.net/vdci.vazct1aqrbc2t.html بررسي حاشيه بازاريابي گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلايي http://infopoultry.net/vdca.6nik49nm05k14.html مجله تحقيقات اقتصاد كشاورزي، شماره 13، بهار 1391 ص 179 ]]> مدیریت پرورش Sat, 18 Aug 2012 04:31:30 GMT http://infopoultry.net/vdca.6nik49nm05k14.html رابطه بين مقدار نمك آب آشاميدني با مقدار نمك دان در جوجه هاي گوشتي http://infopoultry.net/vdcj.te8fuqev8sfzu.html در بعضي از مناطق پرورش طيور، آب آشاميدني داراي مقدار قابل توجهي نمك مي باشد. ]]> مدیریت پرورش Tue, 24 Aug 2010 21:15:32 GMT http://infopoultry.net/vdcj.te8fuqev8sfzu.html استرس گرمایی چیست ؟ http://infopoultry.net/vdcg.n9qrak9w3pr4a.html درجه حرارت بدن طیور41˚c برابر با 106˚f می باشد . اگر پرند گان به هر دلیلی بین حرارت تولیدی بدن وحرارت ازدست رفته بدن نتوانند تعادل ایجاد کنند و گرمای تولیدی بیشتراز گرمای از دست رفته باشد دچار استرس گرمایی می شوند . ]]> مدیریت پرورش Wed, 16 Jun 2010 03:20:12 GMT http://infopoultry.net/vdcg.n9qrak9w3pr4a.html اثر برنامه نوري و شدت نور بر روي عملكرد و بروز نارسائيهاي پا در جوجه‌هاي گوشتي http://infopoultry.net/vdcjfve8zuqet.sfu.html ميزان مناسب نور با شدت مطلوب مي‌تواند با تحت‌تاثير قرار دادن صفات توليدي منجر به بهبود عملكرد جوجه‌ها شود. اهميت برنامه‌هاي نوري از يك طرف و كمي تحقيقات در خصوص اين موضوع از سوي ديگر، باعث تشويق ما براي انجام تحقيقي به منظور بررسي اثرات برنامه‌هاي نوري با شدت‌هاي مختلف بر روي عملكرد جوجه‌هاي گوشتي گرديد. ]]> مدیریت پرورش Wed, 10 Mar 2010 05:49:56 GMT http://infopoultry.net/vdcjfve8zuqet.sfu.html بررسي تنوع ژنتيكي پنج جمعيت مرغ بومي ايران با استفاده از نشانگرهاي چندشكل ريزماهواره اي http://infopoultry.net/vdcei.8xjjh8pbb9.html بمنظور بررسي تنوع ژنتيكي پنج جمعيت مرغ بومي ايران با استفاده از نشانگرهاي چندشكل ريزماهواره اي، در اين تحقيق تنوع ژنتيكي مرغ هاي بومي پنج استان ايران با استفاده از پنج نشانگر ريزماهواره مورد بررسي قرار گرفت. ]]> مدیریت پرورش Tue, 09 Feb 2010 17:49:13 GMT http://infopoultry.net/vdcei.8xjjh8pbb9.html بررسي استفاده از نشانگرهاي ژنتيكي در برنامه هاي اصلاح نژاد مرغان بومي http://infopoultry.net/vdcb.8b0urhbswiupr.html فصلنامه پژوهش هاي علوم دامي، سال بيست و دوم، شماره 1، بهار 1391 ص 1 ]]> مدیریت پرورش Sat, 18 Aug 2012 04:37:24 GMT http://infopoultry.net/vdcb.8b0urhbswiupr.html