موسسه اطلاعات مرغداری - پربيننده ترين عناوين مدیریت پرورش http://infopoultry.net/vsnc.i5qabyd2xla82.html Sat, 24 Feb 2018 19:25:58 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Sat, 24 Feb 2018 19:25:58 GMT مدیریت پرورش 60 طرح سيستم‌هاي كنترل شرايط محيطي و تاثير عوامل محيطي بر روي رشد جوجه‌ه‌اي گوشتي http://infopoultry.net/vdch.qnqt23nxwftd2.html محمدحسین رئوفت ]]> مدیریت پرورش Sun, 30 Dec 2012 10:40:22 GMT http://infopoultry.net/vdch.qnqt23nxwftd2.html بررسي عملكرد مرغان بومي در مناطق روستايي استان فارس http://infopoultry.net/vdcc.iqma2bq1ola82.html حسين نوراللهي، محمد علي كمالي ]]> مدیریت پرورش Sun, 23 Dec 2012 05:08:50 GMT http://infopoultry.net/vdcc.iqma2bq1ola82.html اهمیت کنترل دما و نقش آن در حفظ سلامت جوجه ها http://infopoultry.net/vdch.6nit23nqwftd2.html ]]> مدیریت پرورش Sat, 16 Oct 2010 16:26:37 GMT http://infopoultry.net/vdch.6nit23nqwftd2.html راهکارهای کاهش مصرف سوخت و انرژی در مرغداری http://infopoultry.net/vdcj.aeifuqeivsfzu.html ]]> مدیریت پرورش Wed, 14 Dec 2011 05:13:59 GMT http://infopoultry.net/vdcj.aeifuqeivsfzu.html اثر برنامه نوري و شدت نور بر روي عملكرد و بروز نارسائيهاي پا در جوجه‌هاي گوشتي http://infopoultry.net/vdci.vawct1arrbc2t.html ]]> مدیریت پرورش Sun, 04 Sep 2011 16:29:42 GMT http://infopoultry.net/vdci.vawct1arrbc2t.html استرس گرمایی چیست ؟ http://infopoultry.net/vdcg.n9qrak9w3pr4a.html درجه حرارت بدن طیور41˚c برابر با 106˚f می باشد . اگر پرند گان به هر دلیلی بین حرارت تولیدی بدن وحرارت ازدست رفته بدن نتوانند تعادل ایجاد کنند و گرمای تولیدی بیشتراز گرمای از دست رفته باشد دچار استرس گرمایی می شوند . ]]> مدیریت پرورش Wed, 16 Jun 2010 04:20:12 GMT http://infopoultry.net/vdcg.n9qrak9w3pr4a.html بررسي تنوع ژنتيكي پنج جمعيت مرغ بومي ايران با استفاده از نشانگرهاي چندشكل ريزماهواره اي http://infopoultry.net/vdcei.8xjjh8pbb9.html بمنظور بررسي تنوع ژنتيكي پنج جمعيت مرغ بومي ايران با استفاده از نشانگرهاي چندشكل ريزماهواره اي، در اين تحقيق تنوع ژنتيكي مرغ هاي بومي پنج استان ايران با استفاده از پنج نشانگر ريزماهواره مورد بررسي قرار گرفت. ]]> مدیریت پرورش Tue, 09 Feb 2010 18:49:13 GMT http://infopoultry.net/vdcei.8xjjh8pbb9.html بررسي اثر هدفمندي يارانه ها بر انتقال قيمت در بازار تخم مرغ ايران http://infopoultry.net/vdcd.f092yt0n9a26y.html محمود دانشور كاخكي ، رضا حيدري كمال آبادي ]]> مدیریت پرورش Thu, 11 Oct 2012 09:05:48 GMT http://infopoultry.net/vdcd.f092yt0n9a26y.html تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در صنعت طيور مرغ گوشتي«مطالعه موردي: استان گيلان» http://infopoultry.net/vdcd.z092yt0fka26y.html ]]> مدیریت پرورش Fri, 13 Jul 2012 18:29:11 GMT http://infopoultry.net/vdcd.z092yt0fka26y.html منتوفین (Mentofin) http://infopoultry.net/vdcj.metfuqe8asfzu.html ]]> مدیریت پرورش Mon, 29 Nov 2010 22:10:19 GMT http://infopoultry.net/vdcj.metfuqe8asfzu.html