موسسه اطلاعات مرغداری - آخرين عناوين مرغ مادر http://infopoultry.net/vsnf.0,di673wmgiaw.html Sat, 14 Dec 2019 02:05:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://infopoultry.net/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه اطلاعات مرغداری http://infopoultry.net/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه اطلاعات مرغداری آزاد است. Sat, 14 Dec 2019 02:05:02 GMT مرغ مادر 60 نگران تامین گوشت قرمز شب عید نیستیم/سرما به دام عشایر خسارت نزد http://infopoultry.net/vdci3raz.t1arw2bcct.html رئیس سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه عشایر ۲۵ درصدگوشت قرمز کشور را تامین می کنند، گفت: نگرانی بابت تامین گوشت قرمز در ایام نوروز نداریم. ]]> مرغ مادر Sun, 04 Feb 2018 04:46:58 GMT http://infopoultry.net/vdci3raz.t1arw2bcct.html تاثير مکمل سلنيوم آلي و غير آلي بر عملکرد، توليد مثل، برخي فراسنجه هاي خوني و سيستم ايمني مرغ هاي مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdcdnf0f.yt0zs6a22y.html يوسفي مرتضي, قابل محمدرضا, قاضي خاني شاد علي ]]> مرغ مادر Wed, 11 Nov 2015 15:24:01 GMT http://infopoultry.net/vdcdnf0f.yt0zs6a22y.html برآورد ميزان نياز آهن مرغ هاي مادر گوشتي در اواخر دوره توليد با استفاده از مدل هاي غيرخطي http://infopoultry.net/vdcb.5b9urhbw8iupr.html محمود عباسي ، مجتبي زاغري ، مهدي گنج خانلو ]]> مرغ مادر Sat, 06 Jun 2015 17:04:58 GMT http://infopoultry.net/vdcb.5b9urhbw8iupr.html برآورد میزان نیاز آهن مرغ‌های مادر گوشتی در اواخر دوره تولید با استفاده از مدل‌های غیرخطی http://infopoultry.net/vdch.wnwt23n-iftd2.html محمود عباسی ؛ مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو ]]> مرغ مادر Thu, 09 Apr 2015 09:59:01 GMT http://infopoultry.net/vdch.wnwt23n-iftd2.html تاثير مکمل سلنيوم آلي و غير آلي بر عملکرد، توليد مثل، برخي فراسنجه هاي خوني و سيستم ايمني مرغ هاي مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdcd.k0n2yt0ksa26y.html يوسفي مرتضي, قابل محمدرضا, قاضي خاني شاد علي ]]> مرغ مادر Mon, 22 Dec 2014 14:30:30 GMT http://infopoultry.net/vdcd.k0n2yt0ksa26y.html بررسی اثراستفاده ازهیدروکسی پروپیل متیل سلولزبا ویسکوزیته بالا، ایزوفلاوان های سویا و آرژنین بر کنترل کاهش عملکرد ناشی از چاقی در مرغ مادر http://infopoultry.net/vdcf.1d1iw6dmmgiaw.html نویسندگان سعید خلجی ؛مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو؛ فاطمه غازیانی دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ]]> مرغ مادر Mon, 01 Sep 2014 07:51:10 GMT http://infopoultry.net/vdcf.1d1iw6dmmgiaw.html تاثيرسينبيوتيك بر فراسنجه هاي خوني، عملكرد توليد، كيفيت تخم مرغ و قدرت جوجه درآوري در مرغ هاي مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdcd.o0n2yt0x5a26y.html حسين فلاح ، اردشير محيط ، زربخت انصاري ]]> مرغ مادر Tue, 03 Jun 2014 10:23:12 GMT http://infopoultry.net/vdcd.o0n2yt0x5a26y.html تعيين فاكتور ابقاي بيكربنات به منظور استفاده در روش اكسيداسيون اسيد آمينه شاخص در مرغ هاي مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdci.zavct1a33bc2t.html احمد حسن آبادي ، حسن نصيري مقدم ، حسن كرمانشاهي ، جواد پوررضا ، داگلاس كورور ]]> مرغ مادر Mon, 13 Jan 2014 05:47:41 GMT http://infopoultry.net/vdci.zavct1a33bc2t.html تعيين فاكتور ابقاي بيكربنات به منظور استفاده در روش اكسيداسيون اسيد آمينه شاخص در مرغ هاي مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdcb.wbwurhbgaiupr.html احمد حسن آبادي ، حسن نصيري مقدم ، حسن كرمانشاهي ، جواد پوررضا ، داگلاس كورور ]]> مرغ مادر Sat, 08 Jun 2013 05:54:48 GMT http://infopoultry.net/vdcb.wbwurhbgaiupr.html بررسي تاثير سطوح مختلف اسيدهاي آمينه گوگرد دار بر عملكرد نيمچه ها و مرغان مادر گوشتي http://infopoultry.net/vdch.qn6t23nvzftd2.html رضا پور اسلامي ، فتح ا... بلداجي ، سعيد حسني ]]> مرغ مادر Sat, 01 Jun 2013 12:04:08 GMT http://infopoultry.net/vdch.qn6t23nvzftd2.html