موسسه اطلاعات مرغداری 11 مهر 1389 ساعت 3:47 http://infopoultry.net/vdcc.1qia2bqexla82.html -------------------------------------------------- عنوان : مشكلات تخم مرغ -------------------------------------------------- متن : مشكلات پوسته تخم مرغوضعيتعوامل ايجاد كنندهشكل غير عادي ژنتيك بيماريهاي تنفسي ( برنشيت، نيو كاسل، LT لارنگوتراكئيد) سن طيور (شيوع در طيور پيرتر بيشتر است)پوسته نازك و پر منفذ ژنتيك ( تخمگذاري پيش از موقع ) تغذيه ( كمبود كلسيم ، فسفر، منگنز يا ويتامين D3 . فسفر يا نمك اضافي، افزودن ويتامين D2 بجاي ويتامين D3 ، افزايش تدريجي ويتامين D باعث ايجاد تخم مرغهايي با پوسته جوش دار Egg shell pimpling مي شود ) بيماريهاي تنفسي ( Mg مايكو پلاسما گالمي سپتيكوم ، برونشيت و نيو كاسل EDS) مديريت : داروهاي سولفيدي ، درجه حرارت بالاتر از C 30 سالن پرورش، ترسيدن طيور، مسموميت با حشره كشها جهت كنترل حيوانات موذي و كپكها در دان (Arasan ) سن طيور ( شيوع در طيور پيرتربيشتر است )بافت غير طبيعي و ناصاف پوسته ژنتيك تغذيه : كلسيم زياد بيماريهاي تنفسي ( برونشيت و نيو كاسل ) مديريت : مصرف بيش از حد آنتي بيوتيكهاپوسته لكه دار ژنتيك مديريت : رطوبت بالا يا پايين ، لكه دار شدن در قفسرنگ غير طبيعيقهوه اي تا سفيدسفيد تا زردسفيد تا قهوه ايسفيد تا رنگي1. نيكاربازين1. مقادير بالاي آئرومايسين ( 600 گرم در تن ) 2. نشت گاز در لوله ها 3. مايكوتوكسين ها خصوصا اكرا توكسين1. بيشتر از 1/0 ppm سولفات آهن در آب1. ژنتيكمحفظه هواي آزاد و لرزان مديريت : جابجايي نا مناسب ، عدم پوشش با روغن بيماريهاي تنفسي ( برنشيت و نيو كاسل )كوچك بودن تخم مرغ نژاد ، كمبود كلسيممشكلات زرده تخم مرغوضعيتعوامل ايجاد كنندهلكه هاي خوني يا گوشتي ژنتيك : در مرغهاي قهوه اي بيشتر از مرغهاي سفيد رخ مي دهد تغذيه : كمبود ويتامين K و يا ويتامين A مديريت : تغييرات ناگهاني نور و درجه حرارت، داروهاي سولفاناميدي ( خصوصا Sulfa Quanidin )، ترسيدن طيور سن مرغ : در طيور پيرتر بيشتر رخ مي دهدزرده لك دار ژنتيك تغذيه : گوسيپول پنبه دانه، اسيد تانيك موجود در ذرت خوشه اي با درجه پايين، كمبود ويتامين E و يا سلنيم مديريت : نيكاربازين، گاز آمونياك، انتقال آب از آلبومين، داروهاي ضد انگل ( Piperazine و ... ) هجوم انگلها ( Casppillaria )زرده خميري، لاستيكي و پنيري شكل تغذيه : روغن خام پنبه دانه ( مالواليك و استركوليك اسيد ) انجماد تخم مرغهاي سالم ( زيرc 2/2- )زرده رها شده تغذيه : كمبود سلنيم آلبومين ( سفيده ) رقيقرنگزرد تا نارنجيزيتوني يا گل بهي نقره اي يا سفيدسبز سبز- قهوه ا ي نارنجي- صورتي سبز1. مقادير متفاوت گزانتوفيل در جيره : گياهان دريايي ( جلبك )، يونجه، گلوتن ذرت، سيب زميني شيرين، رنگهاي خوراكي، پودر فلفل و ...1. وجود 5% يا بيشتر پنبه دانه در جيره1. تغذيه : كمبود گزانتوفيل، ذرت سفيد يا ذرت خوشه اي 2. بيماريهاي مختلف و انگلها1. وجود سديم كلروفيلين در جيره (بيشتر از mg 100 ) 1. وجود 5 % فلفل pimento يا بيشتر در جيره 1. فلفل قرمز 1. آلودگي به سودوموناس ، پيپرازين با دوز بالا ، مصرف بلوط ، كنجاله تخم پنبه بيش از 10 ppm ، افزايش بيش از حد ويتامين 2 Bمشكلات زرده تخم مرغوضعيت عوامل ايجاد كنندهزرده مسطح غشاء ضعيف ويتلين : كهنگي تخم مرغ و يا نگهداري در دماي نامناسب تاثير غير مستقيم كيفيت ضعيف پوسته نيكاربازينطعم و بوي بد برخي حشره كشها نگهداري ميوه جات و گلها در كنار تخم مرغها استفاده از دترجنت هاي خانگي جهت شستشوي تخم مرغها، اتاق، جعبه ها و سطوح كپك زدهاستحكام غشاء زرده مقدار و طول درمان با داروهاي كوكسيديواستات و نيكاربازين در جيره بيش از 005/0 % كنجاله تخم پنبه استفاده از ذرت خوشه اي بيش از 2-1 % در جيره كمبود كلسيم نگهداري در دماي اتاق براي مدت چندين روز در مرغان جوانتر درصد پارگي زرده بيشتر است. ( قبل از هفته 11 )مشكلات سفيده تخم مرغوضعيتعوامل ايجاد كنندهسفيده رقيق يا آبكي ژنتيك بيماريهاي تنفسي ( برونشيت ، نيوكاسل ، LT لارنگوتراكئيد) مديريت : درجه حرارت بالاي محيط و انبار ، آمونياك زياد ، داروهاي سولفيدي ، عدم پوشش با روغن ، كارتنهاي بدون درب ، منابع فسفر با واناديوم زياد ، برخي مواد شيميايي ( Arasan ) عوامل فيزيولوژي : افزايش PH ، از دست دادن CO2 سن مرغ : در طيور پيرتر بيشتر رخ مي دهدسفيده ابري مديريت : بالا بودن غلظت CO2 اطراف پوسته بعلت روغن مالي كردن پوسته بلافاصله بعد از تخمگذاري ،سرد كردن فوري تخم مرغهاي تازه در درجه حرارت پايين ( C 4 )لكه هاي خوني ژنتيك : درمرغهاي قهوه اي بيشتر ازمرغهاي سفيد رخ مي دهد تغذيه : كمبود ويتامين K و يا ويتامين A مديريت : تغييرات ناگهاني نور و درجه حرارت ، زمانهاي متناوب كوتاه و پيوسته اي از روشنايي ، ترسيدن طيور سن مرغ : در طيور پيرتر بيشتر استلكه هاي گوشتي ژنتيك : در مرغهاي قهوه اي بيشتر از مرغهاي سفيد رخ مي دهد ، رنگدانه از پوسته در آلبومين پراكنده مي شود ( دان دان ) و بعنوان لكه گوشتي تعريف مي شود تغذيه : جدا شدن از لوله تخمدان كمبودهاي شديدي را منجر مي شود ( در مرغهاي سفيد ) آسيب زود هنگام لوله تخمدان با برخي انواع برونشيت مديريت : ذرات كلسيم و پيگمانهاي گوشتي لوله تخمدان ، ترسيدن طيور ، لكه هاي خوني كهنه كه بعنوان لكه گوشتي تعبير مي شوند سن مرغ : در طيور پيرتر بيشتر استرنگ غير طبيعيآلبومين سبز صورتي زرد1. ريبوفلاوين زياد در جيره ؛ در تخم مرغهاي تازه طبيعي است و نا مطلوب نمي باشد1. روغن پنبه دانه كه شامل برخي اسيدهاي چرب با حلقه سيكلوپروپن ( رنگ صورتي ) مي باشد 1. وجود Hepzide در جيرهلكه هاي غير گوشتي آلبوميني كه بعلت حرارت زياد شستشو كمي سفت شده استفسادسبزسياه1. معمولا باكتريهاي سودوموناس و يا كپكها عامل آن هستند 1. معمولا باكتريهاي پروتئوس يا كپكها عامل آن هستندطعم و بوي بد برخي حشره كشها ( ليندان ، BHC ) نگهداري ميوه جات و گلها در كنار تخم مرغهامحفظه هواي حبابي جابجايي نامناسب و قرار دادن قسمت پهن تخم مرغ در پايينیکی از اهداف مهم در تولید مواد غذایی افزایش کیفیت و تلاش در تولید یک محصول مناسب می باشد که در صنعت مرغداری نیز توجه به این مهم می تواند کمک شایانی در راستای افزایش بهره وری نماید ، از اینرو جهت آگاهی و پیشگیری از بروز مشکلات عدیده ای که ممکن است برای این ماده غذایی ارزشمند پیش آید بخشی از مشکلات و نارسایی هایی که بر اثر مدیریت نا مناسب ، جیره های غذایی بالانس نشده و ... امکان وقوع دارد در زیر به اختصار بیان گردیده است. پوسته : پوسته تخم مرغ از یک لایه کربنات کلسیم تشکیل شده است که دارای تعدادی خلل و فرج بوده و بسته به نزاد مرغ به رنگ سفید یا قهوه ای می باشد. سفیده : سفیده تخم مرغ 60 % از وزن تخم مرغ را تشکیل می دهد و منبع اصلی ریبوفلاوین و پروتئین موجود در تخم مرغ می باشد. زرده : زرده در مرکز تخم مرغ قرار گرفته است. در حدود 30 % وزن کل تخم مرغ را تشکیل می دهد و منبع اصلی ویتامین ها ، مواد معدنی و چربی موجود در تخم مرغ می باشد. تلاونگ نماینده کمیسیون بین المللی تخم مرغ (IEC) در ایران